Sėkmingiems „eTwinning“ projektams kelią kloja komandiškumas

Prieš dvejus metus (2016 m.) atlikta „eTwinning“ stebėsenos apklausa* atskleidė, kad „eTwinning“ programa turi didžiulį poveikį asmeninių mokytojų įgūdžių ir mokymo veiklos tobulinimui bei mokinių mokymosi veiklai: daugiau nei 90 proc. mokytojų teigia, kad „eTwinning“ didžiausią poveikį daro jų gebėjimui ugdyti tarpdalykinius įgūdžius (pavyzdžiui, darbo komandoje, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir t.t.) daugiau nei 90 proc. respondentų teigia, kad programa „eTwinning“ duoda teigiamos naudos didindama mokinių…