Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo klasėse įrengta šilto smėlio metodikos klasė. Mokykla – pirmoji Lietuvoje įdiegusi WARMSANDBOX įrangą, kurios galimybėmis ir privalumais galės naudotis Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Šia proga svečiavosi ir metodikos kūrėja mokslininkė Diana Timofejeva, su kuria buvo aptarti ir praktiškai išbandyti šilto smėlio metodikos taikymo aspektai.

Šilto smėlio metodika tai patentuota  (LR patentas Nr. 14477) [Tarptautinė patento paraiška Nr. PCT / LV2012 / 000018 ] latvių mokslininkės Dianos Timofejevos sukurta metodika. Šiltas smėlis padeda stabilizuoti mokinių emocinę būseną, ramina hiperaktyvius ir aktyvina pasyvius vaikus, koreguoja laikyseną, gerina bendravimo įgūdžius, aktyvina kraujotaką, padeda atsipalaiduoti protui ir kūnui.

 Nuo 2018 spalio 1 dienos Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje įgyvendinamas Erasmus+ projektas „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių  mokinių fizinei ir emocinei būsenai gerinti“, kurio dėka 10  įstaigos pedagogų mokosi Latvijoje. Jau yra įgyvendinti 2 mobilumo vizitai, kurių vienas vyko Aizkrauklėje, kitas – Rygoje. Trečiasis vizitas numatomas 2019 m. balandžio 23- 26 dienomis Pelci mieste, kurio metu besimokantys specialistai gaus licencijas šilto smėlio metodikai taikyti.

Tikimės, jog ši metodika  prisidės prie Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių mokinių fizinės ir emocinės būsenos gerinimo bei taps veiksminga šių mokinių ugdymo kokybės gerinimui.