ŠACHMATŲ MOKYKLĖLĖ

Mokiniai mokėsi žaisti šachmatais. Populiarinome šachmatų sportą, integravome šachmatų sportą į mokyklos gyvenimą, organizavome šachmatų treniruotes ir formavome nuomonę, kokią didelę įtaką šachmatai daro matematikos mokyme. Suteikėme gilesnių ir išsamesnių žinių nagrinėjant temas, įeinančias į matematikos programą. Ugdėme gebėjimą taikyti šachmatų žaidimo žinias sprendžiant matematines praktines užduotis. Skatinome numatyti šachmatų žaidimo strategiją, lavinti šį gebėjimą.

STEAM LABARATORIJA

Organizavome įvairias edukacines veiklas, skatinome domėjimąsi gamtos mokslais ir pritaikyti jau turimas žinias ir gebėjimus. Mokiniai dalyvavo praktinėje-tiriamojoje veikloje, kritiškai mąstė, tyrinėjo, atrado naujus dalykus; suvokė galimybę pritaikyti turimas žinias ir praktines patirtis; bendravo ir bendradarbiavo; patobulino pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, asmeninę, socialinę kompetencijas.