Neformaliojo ugdymo užsiėmimai pradiniame ugdyme

 „Kūrybinės dirbtuvės“

Neformalaus ugdymo programos „Kūrybinės dirbtuvės“ tikslas – ugdytinių meninius – kūrybinius poreikius, skatinti susidomėjimą lietuvių liaudies amatais, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu 2, 3, 6 klasių mokiniai dalyvavo veikloje, skatinančioje bandyti, interpretuoti, kurti. Suprato, jog kiekvienas kūrinys ir kūrybinis projektas gali būti įvairiai realizuotas. Kūrė darbelius, kurių metu susipažino ir mokėsi darbe naudoti įvairias technikas (dekupažą, vilnos vėlimą, simegrafiją ir kt.) bei netradicines medžiagas. Savo kūrybinius darbelius pritaikė praktiškai naudodami patys, dovanodami artimiesiems ar puošdami savo artimiausią aplinką. Pagaminti kalėdiniai darbeliai iškeliavo į kitas šalis pagal tarptautinį projektą „Christmas Tree Decoration Exchange“.

Mokytoja Irma Gruzinskienė

 „Skaute, „Budėk!“ 

2018/2019m.m. skautų veikloje aktyviai dalyvavo 14 mokinių (1a-13,  3a-1). Dalyviai mokomi skautiškojo gyvenimo taisyklių, gyvenimo gamtoje paslapčių, suteikiamos specialios skautiškuose patyrimo laipsniuose įvardintos žinios ir ugdomi įgūdžiai. Kelis kartus per metus buvo organizuojami žygiai. Jaunesnieji skautai aplankė Alytaus NUARO gyventojus, vyko į  edukacinius užsiėmimus, dalyvavo Sausio 13, Vasario 16,   Kovo 11 dienų minėjimuose, akcijoje „Betliejaus ugnis“, vyko į skautų pavasario šventę „Kur Jurgis, ten ir Barkus“ Jurbarke. Liepos mėnesį skautai vyks į stovyklą „Pilėnų vasara“ Merkinėje. 

 Mokytoja skautų vadovė Rita Baranauskienė

Šachmatai

Šachmatai tai intelektą ir mąstymo gebėjimus lavinantis žaidimas. Šachmatų žaidimas leidžia kurti pažinimo, socialinius, emocinius santykius. Šis žaidimas, gali padėti kurti „bendruomenę“, kuri yra empatiška, dėmesinga ir įsiklausanti į kito poreikius. Skatina bendradarbiavimą, padeda į mokymąsi įtraukti ir lavinti įvairių gebėjimų vaikus. Vaikai į žaidimą įsitraukia lyg į pasakų pasaulį. Vaizduotė praturtina paprastą šachmatų lentą, o žaidimas moko vaikus pagarbos, draugiškumo ir kilnumo – tiek nugalėjus oponentą, tiek pripažįstant pralaimėjimą.

,,Lakštutė“

2018-2019 mokslo metais mokykloje vyko dainavimo būrelis ,,Lakštutė“ ( 1 savaitinė valanda).  Į užsiėmimus ateidavo 36-40 mokinių. Šiais mokslo metais nuolat būrelį lankė ir keletas berniukų. Mokiniai mokėsi dainuoti dainas pagal parengtą neformaliojo švietimo programą, kuri sudaryta pagal metų laikų, kalendorines ir mokykloje vykstančias šventes. Dalyvavome rugsėjo 1-osios šventėje, mokyklos mokytojų dienos minėjime, ,,Knygų kalėdos“ pristatyme, kalėdiniame koncerte mokyklos bendruomenei, parodos ,,Auksinė adatėlė“ atidarymo ceremonijoje, dainų festivalyje ,,Panemunės gaida“, kituose mokyklos renginiuose.

Mokytoja Birutė Babarskienė

„Programavimo pradmenys‘‘ ir ,,Skaitmeniniai išminčiai‘‘

Norėdamos atrasti kelią į vaiko sėkmę mokytojos Nijolė Amšiejienė ir Dalia Paleckienė 2018-2019 m.m. 3-4 klasių mokinių technologinį smalsumą pavertė įrankiu nuolatiniam mokymuisi ir kūrybai būreliuose „Programavimo pradmenys‘‘ ir ,,Skaitmeniniai išminčiai‘‘. Šiuose būreliuose ugdytiniai susipažino su programavimo subtilybėmis, keliavo virtualioje realybėje, bendravo bei bendradarbiavo eTwinning platformoje, dalyvavo Lietuvos šimtmečio programavimo valandoje, IT įgūdžius taikė EUROPE CODE WEEK 2018 savaitėje, savo jėgas išbandė Išmaniojoje jaunimo erdvėje. Būrelių ugdytiniai tapo mažaisiais mentoriais mokydami IT paslapčių ne tik mūsų mokyklos pirmokus, bet ir kitų mokyklų mokinius bei jų pradinių klasių mokytojas. 

Mokiniai sėkmingai dalyvavo virtualiuose IT konkursuose.

                                                                                Mokytojos Nijolė Amšiejienė ir Dalia Paleckienė

,,Sveikatiada“

Žinias apie sveikatą perteikiau patraukliai, išradingai ir įdomiai. Mokinius skatinau dalyvauti diskusijose, tartis, apibendrinti, bendradarbiauti. Sudarėme sveiko maisto piramides, dienos režimą. Didelis dėmesys buvo skiriamas dantų priežiūrai. Odontologijos centre mokinius mokė kaip valytis dantis, mokiniams dovanojo dantų pastą. Užsiėmimų metu vyko vaisių, daržovių, sulčių degustacijos.