Erasmus+ tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Liaudies dainiai, žurnalistai, pasakotojai, aktoriai – aktyvūs tolerancijos gynėjai” artėja į pabaigą.  Paskutinis projekto susirinkimas birželio 10-15 dienomis buvo surengtas Turkijoje.

Projektas truko dvejus mokslo metus, per kuriuos tobulinome žodinę ir rašytinę raišką gimtąja ir užsienio kalbomis. Mokytojai dalijosi patirtimi apie mokymo metodus, o mokiniai, tapę žurnalistais, rašytojais, reporteriais, pasakotojais, aktoriais, savo kūrybą pristatė bendraamžiams iš Ispanijos, Turkijos ir Suomijos. Mūsų kūriniai buvo apie toleranciją, kita vertus, kartu vykdydami projektines veiklas ugdėmės toleranciją. Tikime, kad tapome tolerantiškesni ir atviresni kitoms kultūroms, skirtingiems požiūriams, skirtingos socialinės ir ekonominės padėties, skirtingų gebėjimų žmonėms.

Į projekto susitikimus Turkijoje, Suomijoje ir Ispanijoje vyko 18 mokinių ir 11 mokytojų. Taip pat surengėme du projekto susirinkimus Lietuvoje. Dar ilgai atmintyje neblės aplankytų šalių ir miestų vaizdai, prisiminimai apie projekte sutiktus draugus, o įgyta patirtis ir įgūdžiai padės siekti naujų svajonių ir tikslų. Projektui pasibaigus, tikimės tęsti bendradarbiavimą, dalintis patirtimi ir ateityje susitikti naujuose projektuose.