Beveik visus mokslo metus anglų kalbos mokytojos Eugenija Krasauskienė ir Lina Viselgienė anglų kalbos pamokų metu su 7c klasės mokiniais vykdė tarptautinį  eTwinning projektą „eTourist – eTwinner“. Projekto moto: Tas, kuris keliauja, žino žymiai daugiau. Šalys partnerės buvo Italija, Azerbaidžanas, Turkija, Prancūzija ir Lietuva. Dalyviai –  9 mokytojai ir 96 mokiniai. Projekto metu mokiniai pristatė save, savo mokyklą ir miestą, regionus. Kurdami logotipus, įvairius pristatymus apie save, savo miestus, regionus, maistą, sportą, mokiniai tobulino IKT įgūdžius, gerino bendravimo, bendradarbiavimo bei  užsienio kalbos įgūdžius. Sukurti pristatymai, filmukai, pasidalintos nuotraukos, audio gidai, viktorinos leido projekto dalyviams dalyvauti virtualiose kelionėse, pažinti šalių partnerių miestus, regionus, kultūrą. Sukurtas bendras darbas – elektroninis žurnalas.

Projektine veikla buvo siekiama skatinti mokinių kūrybiškumą, žingeidumą naudojant informacines ir komunikacines technologijas, mokymosi motyvaciją, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Novatoriškiausia patirtis buvo įgyta bendradarbiaujant tinkluose, nes  žinių kūrimo procesai  buvo grindžiami savo žinių dalijimusi su kitais, savo nuomonės išsakymu, vertinimu ir įsivertinimu. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti projekto planavimo veikloje. Naudojant minčių lietaus metodą, jie buvo skatinami išsakyti savo idėjas bei pasiūlymus. Buvo dirbama savarankiškai, porose, grupėse, lavinama vaizduotė, darbo grupėje įgūdžiai, kūrybiškumas. Ir mokytojams, ir mokiniams projektinė veikla suteikė galimybę į mokymą ir mokymąsi pažvelgti kitaip, įgyti žinių ir patirties netradiciniais metodais.

Projekto vykdymo veikla vyko pamokų metu ir po pamokų savarankiškai. Pamokų metu vyko planavimas, dalijimasis idėjomis, darbų peržiūra, pristatymas, aptarimas, vertinimas, IKT įrankių paieškos rezultatų aptarimas bei paaiškinimas, kaip jais reikėtų naudotis. Projekto veiklas taip pat vykdėme netradicinių dienų mokykloje metu, mokiniai dirbo kompiuterių klasėje, išėjo į miesto erdves. Po pamokų – darbas porose, grupėse, bendravimas su partneriais Twinspace erdvėje, darbas Twinspace erdvėje. Lavinome įvairias kompetencijas: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę.  Mokiniai nuolat tarėsi, kaip ir ką geriau pristatyti, sukurti; davė patarimus vieni kitiems, kaip dirbti su vienais ar kitais IKT įrankiais; vertino savo ir kitų šalių mokinių darbus; padėjo vieni kitiems kuriant įvairius pristatymus; dalijosi įspūdžiais, patirtimi, svajonėmis, į kurias šalis, miestus, lankytinas vietas norėtų nuvažiuoti, aplankyti.

                                Anglų kalbos mokytoja metodininkė Eugenija Krasauskienė