Š. m. gruodžio 11 dieną 7 specialiosios klasės mokiniai ir jų mokytojos viešėjo Rumbonyse, Alytaus r. Svečiavomės Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Vargdienių seserų vienuolijos skyriuje.

Ten gyvenančios ir bendruomeninę globėjišką veiklą vykdančios seserys Danutė ir Sonata svetingai priėmė mus, papasakojo apie savo pašaukimą, prasmingus darbus ir kasdienybę. Susidomėję klausėmės apie gausią, vienuolių seserų išauklėtą vaikų našlaičių šeimyną, paprastą kaimišką, tačiau labai žmogiškai šiltą ir dvasingą aplinką, kuri padėjo visiems užaugti pilnaverčiais visuomenės žmonėmis. Sesuo Danutė kreipėsi į jaunąją kartą, akcentuodama gerumo ir atsidavimo svarbą šiandienos vartotojiškos visuomenės laikais. Daug gerumo dovanojimo pavyzdžių ji davė pasakodama apie savo vaikystę ir jaunystę. Seserys maloniai vaišino mus skanėstais ir arbata, apdovanojo kalėdaičiais, pakabučiais su Šv. Mergelės Marijos atvaizdu, laimino ir kvietė atvykti dar ne kartą.

Rumbonių kapinaitėse aplankėme ir atminimo žvakelę uždegėme ant buvusio mokyklos direktoriaus a. a. A. Gavelio kapo.

Nauja patirtis ir malonus susitikimas laukė Rumbonių parapijos senelių globos namuose. Mokiniai susipažino su vienuolių globojamomis senolėmis, apžiūrėjo jaukius gyvenamuosius kambarėlius, padovanojo kalėdinių vaišių ir pačių gamintus suvenyrus. Močiutės džiaugėsi jaunaisiais lankytojais, kartu su svečiais dainavo lietuvių liaudies ir adventines dainas. Susipažinome su jų kasdienybe, laisvalaikio pomėgiais, tradicijomis.

Dvasiškai pakylėti negalėjome palikti Rumbonių, neaplankę garsiojo piliakalnio, kurio protėviai padėjo garsiajai Margirio piliai kryžiuočių antpuolių laikais. Grožėjomės nuostabiu kraštovaizdžiu, atsiveriančiu nuo kalno viršūnės. Sugrįžę į mokyklą turėjome daug peno pasikalbėti apie svarbiausias gyvenimo vertybes: meilę, atsidavimą, aukojimą, ramybę, gerumą.

Vidinis žmogaus gerumas – tai saulė. (V. Hugo). Advento laikotarpiu ir ateinantiems metams visai mokyklos bendruomenei norime palinkėti daug gėrio ir daug saulės.

7 Spec. klasės mokytoja R. Danevičienė