Sveikata svarbi visais metų laikais

Naujieji 2020 metai Alytaus Dzūkijos mokykloje prasidėjo įdomiomis sveikatinimo veikomis. Visuomenės sveikatos specialistė Ilona Vabolienė mokiniams vedė užsiėmimus įvairiomis sveikatos temomis. Sausio 7 d. vyko paskaita 6a kl. mokiniams apie triukšmo žalą sveikatai. Specialistė mokiniams papasakojo apie tiesioginį ir netiesioginį triukšmo poveikį sveikatai. O siekiant išvengti triukšmo sukeliamų neigiamų padarinių sveikatai specialistė patarė vadovauti taisykle: Nenaudoti ausinių ilgiau nei 60 min, bei didesniu nei 60…

Į svečius – pas ugniagesius

Š. m. sausio 24 d. 7 specialiosios klasės bendruomenė lankėsi Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Išvyką organizavome paminėdami Tarptautinę edukacijos dieną. Pareigūnai pakvietė apžiūrėti garažus, kuriuose parengtyje stovi gelbėtojų automobiliai, apranga. Visi stebėjomės ugniagesių technika, darbo įrankių gausa. Galėjome pasėdėti gaisrinėje mašinoje, pasimatuoti gelbėtojo drabužiais, pasisvečiavome pareigūnų mokymosi klasėje, sporto salėje. Pasitikrinome savo žinias ir daug naujo sužinojome apie gaisrininkų darbo specifiką, įsimintinus ekstremalius įvykius, apie…

Gamtamokslinė spinta į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje pamokoje

Šiuolaikinio ugdymo aspektai reikalauja iš mokytojo kitokio požiūrio į ugdymo aktualumą, naujų metodų paieškų. Gamtamokslinės spintos galimybės, išsamūs patarimai mokytojui, leidžia numatyti gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padeda pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Galima teigti, kad gamtamokslinė spinta skirta pamokos modernizavimui, padeda kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą. Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų…

Žygis „Trims karių kartoms įamžinti“

Sausio 12 d. ir Dzūkijos mokyklos jaunieji šauliai kartu su A. Ramanausko – Vanago gimnazistais leidosi į KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 101 kuopos organizuotą 23 km. žygį, skirtą „Trims karių kartom įamžinti“. Laisvės gynėjų dienai skirtas žygis apjungė apie 150 dalyvių: karių, šaulių, civilių gyventojų, mokinių. Žygeiviai turėjo galimybę įprasminti laisvės aukų atminimą žygio metu, kartu prisimenant Lietuvos karybos istoriją. Įveikėme maršrutą: Dainavos apygardos…

Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (iki sausio 30 dienos) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Pasiūlymus teikti mokyklos tarybos pirmininkei Irenai Mažeikienei el. p. irena.mazeikiene@dzukijosmokykla.lt Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita

Gamtos mokslų pamokos kitaip

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu mokykla gavo gamtos mokslų pamokoms įvairiausių laboratoriniams darbams skirtų priemonių. Šiuolaikinis mokymas neįsivaizduojamas be galimybės mokiniams stebėti, bandyti, tirti. Ląstelės sandara, fotosintezė, formulės, uždaviniai, fizikinių ir cheminių reiškinių požymiai – visa tai gali būti tik teorinė gamtos mokslų – biologijos, chemijos ir fizikos – pamokų dalis. O ar tai įdomu mokiniams? Tikriausiai ne kiekvienam… Tačiau gamtos…

Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

Alytaus Dzūkijos mokykloje pradedamas pasirengimas dirbti pagal Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V- 735 patvirtintą „Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis“. Kūrybiškumas – tai pačios gamtos dovanotas gebėjimas daryti gyvenimą prasmingesnį, gražesnį, įdomesnį, tai gebėjimas atsisakyti stereotipų, klišių ir kurti naujas idėjas, mintis. XXI amžiuje kūrybiškumas…