Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

Alytaus Dzūkijos mokykloje pradedamas pasirengimas dirbti pagal Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V- 735 patvirtintą „Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis“. Kūrybiškumas – tai pačios gamtos dovanotas gebėjimas daryti gyvenimą prasmingesnį, gražesnį, įdomesnį, tai gebėjimas atsisakyti stereotipų, klišių ir kurti naujas idėjas, mintis. XXI amžiuje kūrybiškumas…