Gamtamokslinė spinta į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje pamokoje

Šiuolaikinio ugdymo aspektai reikalauja iš mokytojo kitokio požiūrio į ugdymo aktualumą, naujų metodų paieškų. Gamtamokslinės spintos galimybės, išsamūs patarimai mokytojui, leidžia numatyti gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padeda pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Galima teigti, kad gamtamokslinė spinta skirta pamokos modernizavimui, padeda kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą. Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų…

Žygis „Trims karių kartoms įamžinti“

Sausio 12 d. ir Dzūkijos mokyklos jaunieji šauliai kartu su A. Ramanausko – Vanago gimnazistais leidosi į KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 101 kuopos organizuotą 23 km. žygį, skirtą „Trims karių kartom įamžinti“. Laisvės gynėjų dienai skirtas žygis apjungė apie 150 dalyvių: karių, šaulių, civilių gyventojų, mokinių. Žygeiviai turėjo galimybę įprasminti laisvės aukų atminimą žygio metu, kartu prisimenant Lietuvos karybos istoriją. Įveikėme maršrutą: Dainavos apygardos…

Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (iki sausio 30 dienos) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Pasiūlymus teikti mokyklos tarybos pirmininkei Irenai Mažeikienei el. p. irena.mazeikiene@dzukijosmokykla.lt Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita