Naujieji 2020 metai Alytaus Dzūkijos mokykloje prasidėjo įdomiomis sveikatinimo veikomis. Visuomenės sveikatos specialistė Ilona Vabolienė mokiniams vedė užsiėmimus įvairiomis sveikatos temomis.

Sausio 7 d. vyko paskaita 6a kl. mokiniams apie triukšmo žalą sveikatai. Specialistė mokiniams papasakojo apie tiesioginį ir netiesioginį triukšmo poveikį sveikatai. O siekiant išvengti triukšmo sukeliamų neigiamų padarinių sveikatai specialistė patarė vadovauti taisykle: Nenaudoti ausinių ilgiau nei 60 min, bei didesniu nei 60 proc. garsumu.

Sausio 9 d. 6c kl., sausio 16 d. 5d. kl. ir sausio 24 d. 6b klasės mokiniams vyko paskaitos „Kodėl reikia sportuoti“. Šioje paskaitoje visuomenės sveikatos specialistė supažindino mokinius su statistika kurioje skelbiama, kad tik trečdalis Europos jaunimo (11, 13, ir 15 metų amžiaus) pakankamai juda, jog atitiktų sveikatos rekomendacijas. Paskaitoje mokiniai sužino apie fizinio aktyvumo nauda psichikos sveikatai, širdžiai ir kraujagyslėms, kūnui: raumenų tonusui, jėgai ir ištvermei ir kad fizinis aktyvumas turi būti sveikatą stiprinantis, jis turėtų būti reguliarus.

Sausio 9 dieną 8 c ir 8 d klasės mokiniams vyko lytiškumo ugdymo paskaitos „Mes jau nebe vaikai“. Paskaitoje žiūrėdami vaizdinę medžiagą apie berniukų ir mergaičių skirtumus mokiniai gavo teisingų žinių apie brendimo laikotarpiu vykstančius organizmo pakitimus, o diskutuodami grupėse ir atlikdami praktinę užduotį su lytinio brendimo paveikslėliais – magnetais išmoko drąsiai kalbėti apie lytinės sistemos dalis ir jų funkcijas. Mokiniams buvo priminta, kad šiuo laikotarpiu labai svarbu laikytis tinkamos asmens higienos, nepamiršti fizinio aktyvumo, sveikai maitintis ir nebijoti kalbėtis lytiškumo temomis su specialistais.

Sausio 10 d. 2a ir sausio 17 d. 2b klasės mokiniai dalyvavo diskusijoje „Ką žinote apie cukrų“. Antrokėliai diskutavo apie maisto produktus kuriuose yra daugiausia cukraus, o kuriuose jų visai nėra. Sužinojo kas yra cukrus, iš ko jis gaminamas ir kad cukrus neturi nei vitaminų, mineralinių medžiagų, mikroelementų – tai tiesiog tuščios greitai virškinamos kalorijos. Vaizdinių priemonių pagalba galėjo palyginti gėrimuose esantį cukraus kiekį.

Sausio 16 dieną 6c klasėje vyko užsiėmimas „Darbas komandoje“, kurį vedė Visuomenės sveikatos specialistė Ilona Vabolienė ir mokyklos psichologė Sonata Patapienė. Šio užsėmimo tikslas – padėti klasės mokiniams geriau susipažinti, mokytis kalbėti tarpusavyje, bei ugdyti pakantumą kito žmogaus nuomonei siekiant bendro tikslo. Užsiėmimo metu buvo taikytas inovatyvus praktinis metodas naudojant LEGO SERIOUS PLAY metodiką. Užsiėmimas praėjo labai smagiai ir mokiniams paliko gerą įspūdį.

Sausio 16 d. 1a kl. ir sausio 23d. 1b klasėje vyko paskaita – praktinis užsiėmimas „Švarūs dantukai – graži šypsena“. Išklausę visuomenės sveikatos specialistės paskaitėlę apie dantukų priežiūrą pirmokėliai mokėsi taisyklingai atlikti sukamuosius judesius valant dantukus. Atlikdami praktines užduotis sužinojo koks maistas sveikas jų dantukams, o kuris kenkia.

Sausio 24 dieną 5b kl. mokiniams vyko paskaita „Žiemos pavojai“. Šios paskaitos tikslas – padėti mokiniams suvokti, kad jie gali apsisaugoti patys ir apsaugoti kitus nuo daugelio sužalojimų, jeigu laiku būtų sustota ir sekundę pagalvojama apie tai ką jie daro. Paskaitos metu mokiniai žiūrėjo filmų fragmentus, po to diskutuodami analizavo pavojingas situacijas, rizikos veiksnius ir nelaimingo atsitikimo pasekmes. Praktinių užduočių pagalba: „Iš kur sklinda garsas“, „Ar tu juokauji?“, „O spalva yra“ mokėsi įvertinti pavojus ir sumažinti riziką.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ilona Vabolienė

Kategorija : Be kategorijos