Ilgasis vakaras tarp knygų…

       Kai lietingas vakaro šydas gaubė padangę ir gatvėse buvo taip tuščia ir niūru, sausio 24 d. Alytaus Dzūkijos mokykloje vakarojo būrelis 5, 6 ir 8 klasių mokinių.   Čia, mokyklos erdvėse, bibliotekoje ir muziejuje, vyko ilgasis vakaras tarp knygų, su knygomis, šalia knygų…         Ilgojo vakaro idėjos autorė, bibliotekininkė Inga Diškevičienė, bendradarbiaudama su lietuvių kalbos mokytojomis Renata Dudzinskiene ir Irena…

Skaitymo strategijų ugdymo projektas

                Mokykloje pradėtas įgyvendinti „Erasmus +“ projektas „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421. Iš viso į projektinę veiklą įsitrauks devynios mokyklos iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2019 metais lapkričio mėnesį, pasirašius sutartį, bendradarbiavimas, mokymai ir patirties sklaida vyks iki 2021 metų.                Svarbiausi projekto tikslai – susipažinti su mokyklos ir miesto bibliotekomis, jų vaidmeniu ugdant skaitymo kultūrą, organizuoti veiklas, pritraukiančias skaitytoją į bibliotekas, kūrybiškai naudotis…