Mokykloje pradėtas įgyvendinti „Erasmus +“ projektas „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421. Iš viso į projektinę veiklą įsitrauks devynios mokyklos iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2019 metais lapkričio mėnesį, pasirašius sutartį, bendradarbiavimas, mokymai ir patirties sklaida vyks iki 2021 metų.

               Svarbiausi projekto tikslai – susipažinti su mokyklos ir miesto bibliotekomis, jų vaidmeniu ugdant skaitymo kultūrą, organizuoti veiklas, pritraukiančias skaitytoją į bibliotekas, kūrybiškai naudotis skaitymo skatinimo priemonėmis. Pasidalinti mokytojų darbo patirtimis, mokytis ir mokyti efektyviai diegti skaitymo strategijas mokykloje ir namuose bei pritaikyti skaitymo tobulinimui informacijos ir  komunikacijos technologijas. Bendradarbiaujant su visomis partnerėmis bus siekiama parengti veiksmingą skaitymo strategiją.

               Mūsų mokykloje mokytojai skatinami diegti aktyvius ir inovatyvius metodus pamilti knygą, suvokti  skaitomą tekstą. Netradiciniai užsiėmimai bibliotekoje, kitose miesto ir mokyklos erdvėse, susitikimai su įdomiais žmonėmis, integruotos bei individualizuotos veiklos skatina mokinių smalsumą, tobulina skaitymo įgūdžius.  Kryptingai pasirinktas vienas  iš ugdymo metodų – skaitymo strategijos tobulinimas naudojant skaitymo korteles. Mokyklos pedagogai skaitymo korteles naudoja teksto suvokimui gerinti bei mokinių tarpusavio bendradarbiavimui. Darbo metodai su skaitymo kortelėmis yra tobulinami. Ieškoma vis efektyvesnių ugdymo būdų. Rezultatus matuosime įvairiais įsivertinimo įrankiais. Sieksime, kad mokiniai skaitydami tekstą suvoktų jo prasmę, patirtų mokymosi sėkmę.

               Bendradarbiaudami su projekto partneriais tobulinsime jau turimus skaitymo strategijų būdus ir kursime naujus.

                                                             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silva Balčiuvienė