Šiandien savivaldybės tarybos salėje pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Mūsų mokykla kartu su Senamiesčio pradine mokykla ir Ramanausko-Vanago gimnazija pradeda įgyvendinti kūrybinės inžinerijos programą. Glaudus bendradarbiavimas bus vykdomas ir su Alytaus profesinio rengimo centru.

Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymas suteiks galimybes nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių inžinerinę kompetenciją, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia planuojant savo karjerą, susijusią su inžinerinėmis profesijomis, inžinerine kūryba ir ateities profesijomis.
 
Kategorija : Be kategorijos