Dėl koronaviruso epidemijos stabdomas ugdymo procesas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo   13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“  pakeistas    Alytaus Dzūkijos mokyklos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano 9 punktas ( pradinio ugdymo programos  ugdymo plano) ir 5.13 punktas (pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano). Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. skiriamos pavasario (Velykų) atostogos.  

Dzūkijos mokykloje – S. Geronaitytės grafikos darbų paroda

Penktadienį, kovo 6 dieną, po keturių pamokų mokyklos aktų salėje vyko 6b klasės mokinės Smiltės Geronaitytės grafikos darbų paroda. Tai didelė šventė, įvykis mokyklos gyvenime, nes mokykla tikrai labai džiaugiasi atradusi išskirtinio talento mokinę. Šioje šventėje dalyvavo mokyklos direktorė V. Sušinskienė, mokytojai, Smiltės klasės draugai bei kitų klasių mokiniai, kuriems buvo pristatyta parodos autorė ir jos darbai. Smiltė piešia nuo pat vaikystės, yra išbandžiusi įvairiausias…

Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. Siekiant šių tikslų, pedagogams reikalingos…

Per vieną dieną „tauta pasisakė“, kas esanti…

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija,    būdo ypatybės, siela, dvasia. J. Jablonskis Vasario 25 d. Užgavėnių klegesy Alytaus Dzūkijos mokykloje šurmuliavo ne tik ožiukai, velniai ir čigoniukai, bet ir tautiniais rūbais pasipuošę mokyklos mokiniai,  Alytaus bendrojo lavinimo mokyklų svečiai. Šią dieną mokykloje buvo organizuojamas dailyraščio konkursas ,,Kai tauta prabyla“, kuriame dalyvavo septyniolika 2-4 klasių…

Turime net 2 laimėtojus! Sveikiname ir labai didžiuojamės!

Dzūkijos krašto dr. J.P. Kazicko IT taikymo konkurse Arnis Juknevičius 7b kl. laimėjo II-ją vietą, o Vaiva Danisevičiūtė 7d kl. laimėjo III-ją vietą (IT mokytoja D. Šeštavickienė). Jie vyks į Dr. J.P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumą ir IT taikymo konkursą Kaune kovo 14 d., kur dalyvaus geriausi mokiniai iš visos Lietuvos regionų. Čia jie atsiims piniginius prizus už prizines vietas ir rungsis tarp geriausiųjų II…

Ilgasis vakaras tarp knygų…

       Kai lietingas vakaro šydas gaubė padangę ir gatvėse buvo taip tuščia ir niūru, sausio 24 d. Alytaus Dzūkijos mokykloje vakarojo būrelis 5, 6 ir 8 klasių mokinių.   Čia, mokyklos erdvėse, bibliotekoje ir muziejuje, vyko ilgasis vakaras tarp knygų, su knygomis, šalia knygų…         Ilgojo vakaro idėjos autorė, bibliotekininkė Inga Diškevičienė, bendradarbiaudama su lietuvių kalbos mokytojomis Renata Dudzinskiene ir Irena…