Gamtamokslinė spinta į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje pamokoje

Šiuolaikinio ugdymo aspektai reikalauja iš mokytojo kitokio požiūrio į ugdymo aktualumą, naujų metodų paieškų. Gamtamokslinės spintos galimybės, išsamūs patarimai mokytojui, leidžia numatyti gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padeda pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Galima teigti, kad gamtamokslinė spinta skirta pamokos modernizavimui, padeda kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą. Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų…

Žygis „Trims karių kartoms įamžinti“

Sausio 12 d. ir Dzūkijos mokyklos jaunieji šauliai kartu su A. Ramanausko – Vanago gimnazistais leidosi į KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 101 kuopos organizuotą 23 km. žygį, skirtą „Trims karių kartom įamžinti“. Laisvės gynėjų dienai skirtas žygis apjungė apie 150 dalyvių: karių, šaulių, civilių gyventojų, mokinių. Žygeiviai turėjo galimybę įprasminti laisvės aukų atminimą žygio metu, kartu prisimenant Lietuvos karybos istoriją. Įveikėme maršrutą: Dainavos apygardos…

Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (iki sausio 30 dienos) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Pasiūlymus teikti mokyklos tarybos pirmininkei Irenai Mažeikienei el. p. irena.mazeikiene@dzukijosmokykla.lt Alytaus Dzūkijos mokyklos direktorės Vilijos Sušinskienės 2019 metų veiklos ataskaita

Gamtos mokslų pamokos kitaip

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ metu mokykla gavo gamtos mokslų pamokoms įvairiausių laboratoriniams darbams skirtų priemonių. Šiuolaikinis mokymas neįsivaizduojamas be galimybės mokiniams stebėti, bandyti, tirti. Ląstelės sandara, fotosintezė, formulės, uždaviniai, fizikinių ir cheminių reiškinių požymiai – visa tai gali būti tik teorinė gamtos mokslų – biologijos, chemijos ir fizikos – pamokų dalis. O ar tai įdomu mokiniams? Tikriausiai ne kiekvienam… Tačiau gamtos…

Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

Alytaus Dzūkijos mokykloje pradedamas pasirengimas dirbti pagal Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d.  įsakymu Nr. V- 735 patvirtintą „Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalis“. Kūrybiškumas – tai pačios gamtos dovanotas gebėjimas daryti gyvenimą prasmingesnį, gražesnį, įdomesnį, tai gebėjimas atsisakyti stereotipų, klišių ir kurti naujas idėjas, mintis. XXI amžiuje kūrybiškumas…

Padovanok gerumo akimirką

Š. m. gruodžio 11 dieną 7 specialiosios klasės mokiniai ir jų mokytojos viešėjo Rumbonyse, Alytaus r. Svečiavomės Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Vargdienių seserų vienuolijos skyriuje. Ten gyvenančios ir bendruomeninę globėjišką veiklą vykdančios seserys Danutė ir Sonata svetingai priėmė mus, papasakojo apie savo pašaukimą, prasmingus darbus ir kasdienybę. Susidomėję klausėmės apie gausią, vienuolių seserų išauklėtą vaikų našlaičių šeimyną, paprastą kaimišką, tačiau labai žmogiškai šiltą…

„Sužibėk“ konkursas

Š. m. gruodžio 13 d. 14 val. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre (ARATC) vyko kalėdinių dekoracijų konkurso „Sužibėk“ finalinis renginys. Į jį buvo pakviesti visi dalyvavusieji kalėdinių dekoracijų kūrėjai iš viso Alytaus regiono. Mūsų mokyklos 7 specialiosios klasės mokiniai ir mokytoja pristatė savo autorinį darbelį. Konkursas „Sužibėk“ prasidėjo dar lapkričio mėnesį. Visi, kas domisi atliekų panaudojimu kūrybiniams darbeliams, uoliai ruošė dekoracijas kalėdinei eglutei ir siuntė…