Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. Siekiant šių tikslų, pedagogams reikalingos…

Per vieną dieną „tauta pasisakė“, kas esanti…

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija,    būdo ypatybės, siela, dvasia. J. Jablonskis Vasario 25 d. Užgavėnių klegesy Alytaus Dzūkijos mokykloje šurmuliavo ne tik ožiukai, velniai ir čigoniukai, bet ir tautiniais rūbais pasipuošę mokyklos mokiniai,  Alytaus bendrojo lavinimo mokyklų svečiai. Šią dieną mokykloje buvo organizuojamas dailyraščio konkursas ,,Kai tauta prabyla“, kuriame dalyvavo septyniolika 2-4 klasių…

Turime net 2 laimėtojus! Sveikiname ir labai didžiuojamės!

Dzūkijos krašto dr. J.P. Kazicko IT taikymo konkurse Arnis Juknevičius 7b kl. laimėjo II-ją vietą, o Vaiva Danisevičiūtė 7d kl. laimėjo III-ją vietą (IT mokytoja D. Šeštavickienė). Jie vyks į Dr. J.P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumą ir IT taikymo konkursą Kaune kovo 14 d., kur dalyvaus geriausi mokiniai iš visos Lietuvos regionų. Čia jie atsiims piniginius prizus už prizines vietas ir rungsis tarp geriausiųjų II…

Ilgasis vakaras tarp knygų…

       Kai lietingas vakaro šydas gaubė padangę ir gatvėse buvo taip tuščia ir niūru, sausio 24 d. Alytaus Dzūkijos mokykloje vakarojo būrelis 5, 6 ir 8 klasių mokinių.   Čia, mokyklos erdvėse, bibliotekoje ir muziejuje, vyko ilgasis vakaras tarp knygų, su knygomis, šalia knygų…         Ilgojo vakaro idėjos autorė, bibliotekininkė Inga Diškevičienė, bendradarbiaudama su lietuvių kalbos mokytojomis Renata Dudzinskiene ir Irena…

Skaitymo strategijų ugdymo projektas

                Mokykloje pradėtas įgyvendinti „Erasmus +“ projektas „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421. Iš viso į projektinę veiklą įsitrauks devynios mokyklos iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2019 metais lapkričio mėnesį, pasirašius sutartį, bendradarbiavimas, mokymai ir patirties sklaida vyks iki 2021 metų.                Svarbiausi projekto tikslai – susipažinti su mokyklos ir miesto bibliotekomis, jų vaidmeniu ugdant skaitymo kultūrą, organizuoti veiklas, pritraukiančias skaitytoją į bibliotekas, kūrybiškai naudotis…

Sveikata svarbi visais metų laikais

Naujieji 2020 metai Alytaus Dzūkijos mokykloje prasidėjo įdomiomis sveikatinimo veikomis. Visuomenės sveikatos specialistė Ilona Vabolienė mokiniams vedė užsiėmimus įvairiomis sveikatos temomis. Sausio 7 d. vyko paskaita 6a kl. mokiniams apie triukšmo žalą sveikatai. Specialistė mokiniams papasakojo apie tiesioginį ir netiesioginį triukšmo poveikį sveikatai. O siekiant išvengti triukšmo sukeliamų neigiamų padarinių sveikatai specialistė patarė vadovauti taisykle: Nenaudoti ausinių ilgiau nei 60 min, bei didesniu nei 60…

Į svečius – pas ugniagesius

Š. m. sausio 24 d. 7 specialiosios klasės bendruomenė lankėsi Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje. Išvyką organizavome paminėdami Tarptautinę edukacijos dieną. Pareigūnai pakvietė apžiūrėti garažus, kuriuose parengtyje stovi gelbėtojų automobiliai, apranga. Visi stebėjomės ugniagesių technika, darbo įrankių gausa. Galėjome pasėdėti gaisrinėje mašinoje, pasimatuoti gelbėtojo drabužiais, pasisvečiavome pareigūnų mokymosi klasėje, sporto salėje. Pasitikrinome savo žinias ir daug naujo sužinojome apie gaisrininkų darbo specifiką, įsimintinus ekstremalius įvykius, apie…

Gamtamokslinė spinta į pagalbą mokytojui šiuolaikinėje pamokoje

Šiuolaikinio ugdymo aspektai reikalauja iš mokytojo kitokio požiūrio į ugdymo aktualumą, naujų metodų paieškų. Gamtamokslinės spintos galimybės, išsamūs patarimai mokytojui, leidžia numatyti gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padeda pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Galima teigti, kad gamtamokslinė spinta skirta pamokos modernizavimui, padeda kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą. Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų…