Mokykloje vykdomi  projektai ir jų  internetinės svetainės:

Erasmus + projektas „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių mokinių fizinei ir emocinei būsenai taikyti“

Erasmus+ projektas „Liaudies dainiai, žurnalistai, pasakotojai, aktoriai – aktyvūs tolerancijos gynėjai“

Erasmus+ projektas „Teatro praktikos bendradarbiavimui ir naujovėms diegti, kovojant su išankstinėmis nuostatomis’

Erasmus+ projektas „Aktyvūs rusų kalbos mokymo būdai, 7-8 klasės mokiniams“

http://mentep.eun.org/

http://www.euro-cordiale.lu

http://ats2020.eu/lithuania