Komisijos ir darbo grupės

 Vaiko gerovės komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Etikos komisija