Vilija Sušinskienė – direktorė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė
Tel. (8 315) 75601
El. paštas vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt

Direktorės Vilijos Sušinskienės pareigybės aprašymas

 • Vilija Sušinskienė gimė 1963 m. gruodžio 28 d. Anykščiuose.
 • 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo prancūzų kalbos mokytojos specialybę.
 • 2015 m. baigė ISM vadybos ir ekonomikos universitetą ir įgijo vadybos magistro laipsnį.
 • 1986-1988 m. Prancūzų kalbos mokytoja Alytaus rajono Balninkų pagrindinėje mokykloje.
 • 1990-1992 m. Prancūzų kalbos mokytoja Alytaus miesto 12-oje vidurinėje mokykloje.
 • 1994-1996 m. Prancūzų kalbos mokytoja Alytaus miesto 1-oje vidurinėje mokykloje.
 • 1996-2010 m. – Alytaus Dzūkijos  vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2010 m. – Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė.

 

Silva Balčiuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Matematikos mokytoja metodininkė
Tel. (8 315) 75643
El. paštas silva.balciuviene@dzukijosmokykla.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Silvos Balčiuvienės pareigybės aprašymas

 • 1986 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojos specialybę.
 • 1985-1986 m. Matematikos mokytoja Alytaus 8-oje vidurinėje mokykloje.
 • 1986-1989 m. Matematikos mokytoja Alytaus 10-oje vidurinėje mokykloje.
 • 1989-2003 m. Matematikos mokytoja Alytaus miesto Likiškėlių vidurinėje mokykloje.
 • 2003-2007 m. Matematikos mokytoja Alytaus miesto Dzūkijos vidurinėje mokykloje.
 • 2007-2010 m. – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje.
 • 2010-2016 m. – Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje.
 • Nuo 2016 m. – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje

 Danutė Aukštikalnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tel. (8 315) 33668
El. paštas danute.aukstikalniene@dzukijos mokykla.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Danutės Aukštikalnienės pareigybės aprašymas

 • Danutė Aukštikalnienė gimė 1956 m. Kudirkos Naumiestyje.
 • 1978 m. ŠPI įgijo ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos specialybę.
 • 2000 m. PPRC–pradinio ugdymo mokytojos specialybę.
 • 1978-1980 m. Alytaus 10-to lopšelio- darželio auklėtoja.
 • 1980-1986 m. Alytaus 19-to lopšelio-darželio vedėja.
 • 1986-1994 m. Pradinių klasių mokytoja Alytaus 9-toje vidurinėje mokykloje.
 • 1984-1995m. Pradinių klasių mokytoja Alytaus 1-moje vidurinėje mokykloje.
 • 1995-2010 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alytaus Dzūkijos vidurinėje mokykloje.
 • 2010-2016 m. Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje.
 • Nuo 2016 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje.

Jolanta Savukynienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Specialioji pedagogė metodininkė
Tel. (8 315) 33668
El. paštas jolanta.savukyniene@dzukijosmokykla.lt

 • 1995 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo specialiojo pedagogo specialybę.
 • Nuo 1992 m. – Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė (specialiosios klasės mokytoja).
 • 1996-1998 m. – Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio specialioji pedagogė-logopedė.
 • 1998-2000 m. – Alytaus lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė.
 • 2015-2018 m. – Prienų r. Jiezno gimnazijos specialioji pedagogė.
 • 2016-2018 m. – Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2018  m. – Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.