Konkursui patekti 4 skirtingos tematikos darbai:

 Â  Filmukas – Lukas Rimašauskas, 6c klasė

 Â  Eilėraštis – Kipras Gudaitis, 6c klasė

 Â  Eilėraštis – Kamilė Vaidogaitė, 6d klasė

 Â  Piešinys – Redas Malakauskas, 8d klasė

 Â  Plakatas – Evelina Čaplikaitė, 8d klasė

 Komisija, kurią sudarė IT mokytoja Daiva Šeštavickienė, profesinio rengimo spec. Silva Oškelienė, inžinierė kompiuterininkė Jolanta Makutienė, nutarė, kad visi darbai yra lygiaverčiai ir per mokyklos dieną jų autoriai bus apdovanoti mokyklos padėkos raštais, taip pat piniginį prizų fondą pasidalins po lygiai J.

Dėkojame šiems kūrybingiems mokiniams!


Lukas Rimašauskas, 6c klasė

Pavasaris ir mokykla

Gelsva, graži mokykla

Stovi prie „Iki“ centre.

Su pavasariu, su saule

Į mokyklą aš keliauju.

Priekyje draugų būrys,

Girdis linksmas šurmulys.

Mokykla-žinių namai,

Mokomės tenai smagiai.

Klasėje keista tyla…

Gal kontrolinis? Ar ką?

Rašo berniukai ir mergaitės.

Žiūriu į lapą visas sukaitęs…

Baltos lankos-juodos avys!

Pas kitus gražiausiai ganos.

Tų avių nesuvaldau!

Nors rašau… rašau… rašau…

Tie kabliukai… tos kilpelės… Tuoj užpuls mane ir pelės!

Viskas. Taškas. Pabaiga. Nes jau trinka sveikata!

Kipras Gudaitis, 6 c kl.


Mūsų mokykla

Praėjo šimtas rudenų ir rugsėjų pirmųjų

Tie patys suolai vis stebėjo kitus vaikus.

 Mokykla užaugino tiek mokinių mažųjų,

 Ir užaugę vaikai prisimins mokyklos takus.

Kai pirmą dieną buvo taip nedrąsu ir baikštu

Sąsiuviniai, išmarginti netvarkingu raštu

Primins atkaklumą ir didelį ryžtą mokinių

Rūpestingai besisėmusių svarbiausių žinių.

Prėjo šimtas vasarų ir atostogų pradžių

 Išsprendusius tiek daug sunkių užduočių

 Klasės išlydėdavo jau artimus vaikus,

 Kurie prisimins gražiausius mokyklos laikus.

Kamilė Vaidogaitė 6d kl.


Evelina Čaplikaitė, 8d klasė


Redas Malakauskas, 8d klasė