Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinis būrelis kviečia visus Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos bendruomenės narius – mokinius, tėvelius, mokytojus, – turinčius kūrybinio polėkio, dalyvauti eilėraščio, skirto gimtajai kalbai, konkurse. 

Eilėraščių lauksime iki kovo 1 dienos elektroninio pašto adresu  irena.mazeik@gmail.com . Gražiausius eilėraščius publikuosime mokyklos svetainėje, eilėraščiai skambės tradiciniame mokyklos renginyje,,Poezijos pavasarėlis“. Maloniai laukiame Jūsų kūrybos.

Rengėjai