Dalijamės džiugia žinia, kad mūsų mokykla šiais metais buvo apdovanota ženkleliu ,,Programos eTwinning mokykla”. Tai ne tik asmeninis atskirų mokytojų įvertinimas už jų sėkmingą veiklą, bet ir pripažinimas visai mokyklos komandai už pasiekimus programoje eTwinning. Ženklelį pelniusios mokyklos bus pristatomos Europos lygiu, prisijungs prie mokyklų lyderių tinklo ir prisidės prie programos ateities kūrimo. Tokį apdovanojimą pelnė tik septynios Lietuvos mokyklos ir keletas darželių bei neformalaus ugdymo centrų. Tokiu būdu tapome pripažinta lydere šiose srityse:

 

  • Skaitmeninės veiklos
  • Elektroninio saugumo
  • Inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų
  • Personalo profesinio tobulėjimo skatinimo
  • Personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo

Mūsų mokykla itin aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Šiuo metu mokykloje yra vykdomi 19 projektų, aktyviausios šioje srityje užsienio kalbų  mokytojos, bei spec.klasių ir pradinio ugdymo pedagogės. 2018 m. rusų kalbos mokytoja Dainora Lebedinskaja už projektą ,,Pasveikinkim vieni kitus“ buvo apdovanota nacionaliniu kokybės ženkleliu.

        eTwinning mokykla yra pavyzdys kitoms ugdymo įstaigoms: ji įkvepia ir padeda kitoms mokykloms pasiekti jų lygį. eTwinning mokykla siekia pokyčių švietimo srityje, siekia, kad jų globojami jaunuoliai taptų geresniais žmonėmis, geriau besimokančiais mokiniais, ir aktyvesniais piliečiais. 

Mokyklos  vadovai ir mokytojai supranta eTwinning vertybes ir jų svarbą, laiko jas mokyklos politikos pagrindu ir siekia profesinio tobulėjimo.

      Programos eTwinning mokyklos misija yra siekis aktyviai skatinti eTwinning veiklą ir skleisti savo patirtį visomis priemonėmis: organizuoti atvirų durų dienas, teikti informacinę ir praktinę pagalbą savo kolegoms ir kitoms mokykloms,  aktyviai ieškoti būdų, kaip sukurti integracinę aplinką visų gebėjimų mokiniams, jų tėvams ir mokyklos bendruomenei. Mokytojai naudoja eTwinning, kad palaikytų ir pristatytų savo mokyklą ir mokymo programas naudojant novatoriškus pedagoginius modelius, mokymąsi bendradarbiaujant, į mokinį orientuotą švietimą ir  lankstų požiūrį į ugdymą ir mokymosi erdvės.

          Programos eTwinning mokyklos vardo esmė – tai augimas ir kelionė pirmyn.