Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. Siekiant šių tikslų, pedagogams reikalingos nuolat gilinamos žinios apie specialių poreikių mokinių mokymo metodus, būdus ir veiksmingas strategijas.

Alytaus Dzūkijos mokykloje pagal Erasmus+ projektą „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių vaikų fizinei ir emocinei būklei gerinti“ 2018 metais pradėta diegti šilto smėlio metodika. Tai patentuota (LR patentas Nr. 14477) [Tarptautinė patento paraiška Nr. PCT/LV2012/000018] latvių mokslininkės Dianos Timofejavos sukurta metodika, kurios teigiamas poveikis yra įrodytas moksliniais tyrimais. Šiltas smėlis padeda stabilizuoti mokinių emocinę būseną, ramina hiperaktyvius ir aktyvina pasyvius vaikus, koreguoja laikyseną, gerina bendravimo įgūdžius, aktyvina kraujotaką, padeda atsipalaiduoti protui ir kūnui.

Šilto smėlio terapija yra labai populiari kaimyninėje Latvijoje, kurioje dauguma šios terapijos klasių yra švietimo įstaigose, bet ši naujovė jau atsiranda ir reabilitacijos centruose bei gydymo įstaigose. Esame ne tik pirmieji užsienio partneriai Europoje įsigiję patentuotą įrangą ir įsirengę šilto smėlio klasę už Latvijos ribų, tačiau ir pirmieji kvalifikuoti specialistai, turintys licenciją darbui su šilto smėlio metodika. Metodika unikali tuo, kad smėlis yra nuolat šildomas ir visada būna pastovios, apie 38 laipsnių, temperatūros. Ją sudaro ne tik užsiėmimai su šiltu smėliu, bet dar 3 papildomos dalys: spalvotas smėlis, darbas su įvairiomis grūdinėmis kultūromis, gamtinės estetikos pažinimas.

 Įgyvendinant jau minėtą Erasmus+ projektą, kurio trukmė 18 mėnesių,. dešimt Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų šilto smėlio metodikos mokėsi Latvijoje. Kursai vyko Aizkrauklės, Pelci, ir Liepojos miestuose

Alytaus Dzūkijos mokykloje užsiėmimai šilto smėlio terapijos klasėje sistemingai pradėti vesti nuo šių mokslo metų. Terapijos poveikį, nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio, jau išbandė 32 mokiniai. Tai struktūruota 4 ciklų veikla, skiriama mokiniui vieną kartą per savaitę. Užsiėmimas vyksta kompleksiškai, kurio metu šiltame smėlyje atliekami specialieji baziniai judesiai, mokomasi kūrybiškumo, lavėja mokinio fizinė jėga.. Šilto smėlio terapija puikiai tinka darbui su mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, sergančiais cerebriniu paralyžiumi ar turinčiais kitų judesio ir padėties sutrikimų, taip pat turinčiais kalbos, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo sutrikimų, socializacijos bei komunikacijos problemų.

Pastebėta, kad mokiniai, kurie išbandė šią metodiką, jaučia mažesnį nerimą, tapo labiau atviresni, pagerėjo jų fizinės galios, savivertės jausmas, mokiniai tapo labiau bendraujantys.

Ši iniciatyva Alytaus Dzūkijos mokykloje ateityje bus įgyvendinama nuolat. 2020 metų kovo mėnesį planuojama praktinė konferencija, kurioje dalyvaus ir įžvalgomis dalinsis metodikos autorė D. Timofejava, specialistai pristatys praktinius metodikos aspektus, o dalyviai galės patys pajusti šilto smėlio metodikos poveikį.

Su įgyvendinama inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje galite susipažinti pažiūrėję šį video https://youtu.be/m2wr1XwEHGA