Dzukijos mokykla_herbas2

Pavasarį į Dzūkijos mokyklą atskriejo geros žinios iš Švietimo mainų paramos fondo  agentūros – mokykla gavo finansavimą įgyvendinti Erasmus+ projektą „Pozityvaus mokymosi strategijos pagal Martiną Seligmaną. Laimingos mokyklos link“. Projekto tikslas – parengti Laimingos klasės modelį, kuriuo siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose bei skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį tobulėjimą. Įsisavinę laimingos klasės sampratą, pedagogai ją taikytų dirbant su klase, būtų praplėstos pozityvaus mokymo galimybės, mokinius būtų lengviau įtraukti į mokymosi procesą, jie galėtų lengviau valdyti savo emocijas. Projekte numatyti mobilumai į dvi užsienio šalis – Ispaniją ir Suomiją. Projekto dalyviai – 10 mokytojų ir kitų specialistų.

Tikėtina, kad atsiradus pozityviam požiūriui į mokymąsi, į orientuotos ateities siekimą, norui su džiaugsmu eiti į mokyklą, gerėtų ne tik santykiai su pedagogais, bet vaiko ir tėvų santykiai.

Tomas Gurskis, lavinamosios klasės mokytojas