Nuo 2020 m. birželio 1 d. pradėtas įgyvendinti 2014–2020 m. „Interreg V-A Lietuva-Lenkija“ bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė “ Nr. LT-PL-4R-296.

Siekiant didinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos socialinių ir švietimo institucijų, Alytaus Dzūkijos mokykla ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė projekto „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“  Nr. LT-PL-4R-296 Paramos sutartį.

Projekto partneriai:  iš Lietuvos Respublikos pusės – Alytaus Dzūkijos mokykla ir Alytaus miesto savivaldybės administracija, iš Lenkijos Respublikos pusės – Gižycko pavieto mokyklų ir kitų švietimo įstaigų priežiūros centras.

Projekto tikslas – pagerinti neįgalių vaikų ir jaunimo socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą Alytaus mieste ir Gižycko paviete.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai tarp Alytaus  ir Gižycko institucijų atstovų,  dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunimu,  bendri specialistų mokymai, tėvų susitikimai, sukurta vaikų ir jaunimo socialinės integracijos sistema, išleistas leidinys „Socialinės įtraukties sistemos modelis vaikams ir jaunimui“, gidas tėvams, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

Vietinės vaikų ir jaunimo socialinės integracijos sistemos sukūrimas suteiks galimybę Alytaus miesto ir Gižycko rajono įstaigoms, dirbančioms su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunimu, projekto partneriams pagilinti dviejų pasienio miestų ir kitų institucijų bendradarbiavimą skatinant socialinę veiklą.

Bendros veiklos nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui Alytaus Dzūkijos mokykloje, įrangos įsigijimui Gižycko mieste. Siekiant pagerinti mokymosi sąlygas bus rekonstruojamas (fasado ir stogo šiltinimas) Dzūkijos mokyklos pastatas, kuriame ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, įrengtas liftas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. Bendras projekto biudžetas – 441495,56 Eur. Alytaus Dzūkijos mokyklai projektui įgyvendinti skirta 85064,88 Eur, Alytaus savivaldybės administracijai – 302779,67 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus Dzūkijos mokyklos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto).

Projekto „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ dalyvių susitikimas Alytuje

https://www.dzukijosmokykla.lt/2021/10/25/sveikos-gyvensenos-renginys-alytaus-miesto-stadione/

Projekto „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ baigiamoji konferencija“

Leidinys „Socialinės įtraukties sistemos modelis vaikams ir jaunimui“

 

e
Kategorija : Be kategorijos