Svarbi informacija dėl COVID-19!

Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro – ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo – sprendimu priimtas rekomendacijas ir reikalavimus, susijusius su COVID-19, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Dzūkijos mokykloje įvedami reikšmingi pokyčiai.

Įsakymas dėl Alytaus Dzūkijos mokyklos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir būtinų darbo sąlygų patvirtinimo

Rekomendacijos kaip elgtis, jei mokiniui ar mokyklos darbuotojui nustatoma Covid-19

Bendri saugumo reikalavimai mokyklos bendruomenei:

Privaloma laikytis saugaus socialinio atstumo: uždarose erdvėse – 2 m, atvirose erdvėse – 1 m.

Jei nepavyksta laikytis saugaus atstumo, reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: kaukę, respiratorių, skydelį.

Mokiniams per pamokas dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Jas reikia dėvėti koridoriuose, kitose bendrosiose mokyklos erdvėse, jei neišlaikomas socialinis atstumas.

Ribojamas dalijimasis mokymo priemonėmis.

Pradinių klasių mokytojams veido apsaugos priemonių dėvėti nereikia. 5–8 klasėse, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, mokytojai gali dirbti be apsaugos priemonių. Tačiau per pamokas, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių – jie turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Mokiniams draudžiama išeiti už mokyklos teritorijos ribų ugdymo proceso metu.

Mokinių tėvai į mokyklą neįleidžiami, išskyrus ypatingus atvejus.

Pamokų laikas

Ugdymo procesas pradedamas skirtingu laiku. Su pamokų laiku galite susipažinti čia…  Pamokos vyksta be skambučių.

Mokinių srautų valdymas

Klasės ir išėjimai/įėjimai pažymėti skirtingomis spalvomis: geltona – PUG, 1-4 kl., raudona – 5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6d, 8b, 8c kl., žalia – 6a, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8d kl. Mokiniai į mokyklą atvyksta, dalijasi bendra vieša erdve tik su artimiausių klasių mokiniais, maksimaliai ribojant galimus kontaktus, užtikrinant, kad klasės būtų vėdinamos.

Patalpos / erdvės

Kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos, tad didžiąją dalį pamokų mokiniai praleis toje pačioje patalpoje. Kūno kultūros pamokos vyks lauke.

Maitinimas

Siekiant reguliuoti mokinių srautus, sudarytas maitinimo grafikas, kurio privalu laikytis.

BIBLIOTEKOS LANKYMO GRAFIKAS

PIRMADIENIS MOKYTOJAI
ANTRADIENIS 1, 2  KLASIŲ MOKINIAI
TREČIADIENIS 3, 4 KLASIŲ MOKINIAI
KETVIRTADIENIS 5, 6 KLASIŲ MOKINIAI
PENKTADIENIS 7, 8 KLASIŲ MOKINIAI

SVARBU:

  • Bibliotekoje būti su kauke, užėjus dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus 2 metrų atstumo.
  • Vienu metu knygas gali rinktis 2 mokiniai.
  • Jeigu bibliotekos lankytojas turi konkrečią užklausą, (pvz. jam reikia K. Binkio knygos ,,Atžalynas“ ir pan. ), knygą galėsime išduoti iškart. Tokiu atveju nereikia laukti paskirtos lankymo dienos.
  • Visais rūpimais klausimais kreipkitės į bibliotekos darbuotoją ir klausykite jos nurodymų.

*Visos naujienos, susijusios su COVID-19 situacijos valdymu, skelbiamos

https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.

Kategorija : Be kategorijos