Nuoširdžiai SVEIKINAME lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę Renatą Dudzinskienę, kuriai Alytaus miesto savivaldybės meras įteikė Tarptautinės mokytojų dienos premiją, simbolinę plunksną ir padėkos raštą už stropų ir kūrybišką darbą bei gerosios patirties sklaidą.