Ugdyti gebėjimą sąmoningai ir sklandžiai skaityti, suprasti grožinius, negrožinius ir medijų tekstus, suvokti jų savitumą ir reikšmę, pasirinkti skaityti vertingus literatūros kūrinius svarbus uždavinys tiek mokytojui, tiek mokiniui.

Mokyklos mokytojų komanda dalyvauja Erasmus+ Tarptautiniame IT skaitymo kompetencijų ugdymo pagal Europos Komisijos dokumentą „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ projekte. Nors šalyje karantinas, tačiau mokytojai taip pat mokosi. Šiuo metu nuotoliniame seminare su Latvijos pedagogais semiasi patirties apie skaitymo strategijas iš Lenkijos kolegų.

Projekto metu įgyjamos svarbios žinios, kaip savarankiškai naudoti prieinamus informacijos šaltinius, kaip kurti rašytinius tekstus – aiškiai, taisyklingai rašyti, reikšti mintis ir jausmus, kaip įgyti kalbos sistemos supratimo pradmenų. Projekte dalyvaujanti komanda įgyja patirties, kaip nuolat tobulinti savo kalbą, kaip mokinius ir tėvelius pakviesti į mokyklos bibliotekas bendrai skaitymo kultūrai tobulinti. Tai siekiai projekto metu, kurie padės tobulinti mokyklos veiklas bibliotekoje ir ugdymo veiklose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silva Balčiuvienė