Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėtas įgyvendinti Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ Nr. LT-PL-5R-375, kurio partneriai – Alytaus miesto savivaldybės administracija (LT), Alytaus Dzūkijos mokykla (LT), Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla (LT),  Gižycko rajono savivaldybė (PL). Šis projektas yra Alytaus ir Gižycko gražios partnerystės ir produktyvaus bendradarbiavimo tęsinys.

Siekiant didinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos socialinių ir švietimo institucijų, Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė projekto „Bendradarbiavimas – kuriant sveikas ir inovatyvias aplinkas“  paramos sutartį. Projekto tikslas – sukurti daugiau nuotolinio mokymosi galimybių socialiai pažeidžiamiems moksleiviams, sustiprinti mokytojų nuotolinio mokymo kompetencijas, suteikti pagalbą vaikams ir jų šeimoms Alytuje ir Gižycke.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai tarp Alytaus  ir Gižycko institucijų atstovų,  dirbančių su vaikais ir jaunimu,  bendri specialistų, mokytojų mokymai, sukurta socialinė-edukacinė metodika socialiai pažeidžiamų vaikų ir jaunimo integracijai, išleistas vadovas tėvams.  Bus pasirašyta tolesnio mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo sutartis.

Bendros vaikų ir jaunimo integracijos socialinės-edukacinės metodikos sukūrimas suteiks galimybę pagerinti darbą Alytaus miesto ir Gižycko rajono įstaigoms, dirbančioms su socialiai pažeidžiamais vaikais ir jaunimu. Projekto partneriai gilins dviejų pasienio miestų ir jų institucijų bendradarbiavimą mažinant socialinę atskirtį, kovojant su bet kokia diskriminacija, keičiantis gerąja patirtimi, kuriant, plėtojant ir įgyvendinant bendrą integracijos metodą. Siekiant, kad ši metodika taptų lengviau suprantama ir ja būtų patogu naudotis, bus išleistas vadovas socialiai pažeidžiamų vaikų tėvams, kaip palaikyti vaikus visose ir ypač kritinėse situacijose. Šis vadovas bus parengtas partnerių    nacionalinėmis kalbomis.

Bendros veiklos nukreiptos tinkamos aplinkos sukūrimui Alytuje ir Gižycke. Norint užkirsti kelią socialinei atskirčiai, ją sumažinti ir sušvelninti pandemijų padarinius, būtina sukurti tinkamą aplinką, gerinti švietimo sąlygas. Dėl šios priežasties Alytaus jaunimo parke planuojama įrengti vaikų ir jaunimo ugdymo erdvę. Čia moksleiviai galės lankyti pamokas gryname ore, būti fiziškai aktyvūs, bet kada atvykti (net ir karantino metu). Siekiant pagerinti nuotolinio mokymo sąlygas bus įsigyta kompiuterių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Bendras projekto biudžetas – 998674,77 Eur.  Alytaus Dzūkijos mokyklai – 56344,47 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus Dzūkijos mokyklos biudžeto).

Kategorija : Be kategorijos