Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba kovo mėnesį kvietė ugdymo įstaigas palaikyti „Vaikų linijos“ iniciatyvą – sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių. Ta proga kvietė mokinius dalyvauti fotografijų konkurse „DRAUGYSTEI NEREIKIA ŽODŽIŲ“. Mokiniai buvo raginami fotografijos pagalba atskleisti draugiškus, grįstus pagarba ir empatija tarpusavio santykius.

Džiugu, kad į konkursą įsitraukė 9 specialiosios klasės mokiniai, kurių kiekvienas pateikė savo darbą. Darbus vertino kompetentinga komisija: PPT psichologė Kristina Baranauskienė,  Šaltinių progimnazijos dailės mokytojas Vitas Zabita, Likiškėlių progimazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja Daiva Čepanonienė, laisvai samdomas videografas Domas Peštenis, Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė, Kultūros ir meno tarybos narė Klementina Gruzdienė.

Mokinių fotografijos pasižymėjo savitumu, meniškumu bei originalumu. Kiekvieną darbą džiugino jautrūs ir prasmingi komisijos komentarai.

Airido Steponavičiaus fotografija „Visada šalia“ laimėjo III-ąją vietą. Pasveikinti ir įteikti padėkas bei dovanas mokiniams atvyko vicemeras Povilas Labukas ir Alytaus PPT direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktorės pareigas Silvija Peštenienė.

Sveikiname 9 klasės mokinį Airidą Steponavičių bei mokytoją Danguolę Balčiūnienę įkvėpusią mokinius fotografijai!