Nuskambėjo tradicinis mokyklos „Poezijos pavasaris 2021“. Išleista aštuntoji mokinių poezijos knygelė. Nemažas vaikų būrys susirinko mokyklos lauko klasėje. Visus juos subūrė noras bendrauti ir pasidalinti savo kūrybos vaisiais. Buvo deklamuojamos sukurtos 5-8 klasių mokinių eilės, savo eiles skaitė mokyklos mokytojai ir Alytaus miesto poetai.

„Tarytum paukštis aš skrendu

Ir kojom žemės nesiekiu!

Tik džiaugsmas liejas per kraštus,

Aš basakojis ir drąsus

Skubu sutikti jus visus!”

Kupinas džiaugsmo Tito Žukausko 6b klasės eilėraštis. Dėkoju kiekvienam mokiniui, kad šių metų poezijos pavasaris suskambėtų visomis pavasario spalvomis.

Lietuvių kabos mokytoja Irena Mažeikienė