Š. m. birželio 30 d. baigiamas  įgyvendinti modernių ir saugių erdvių kūrimo Dzūkijos mokykloje, Alytuje projektas, finansuotas ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektą įgyvendino du partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) ir Alytaus Dzūkijos mokykla (projekto partneris).

Projekto tikslas – pagerinti Alytaus Dzūkijos mokyklos teikiamų švietimo paslaugų kokybę, sukuriant modernias bei saugias mokyklos erdves mokiniams.

Nors Alytaus Dzūkijos mokyklos pastato išorė modernizuota – įdiegtos energijos efektyvumo priemonės, tačiau vidaus patalpos jau daugelį metų buvo  netvarkytos, nepritaikytos besikeičiantiems mokinių poreikiams bei švietimo sistemos reikalavimams. Daugelis mokyklos vidaus erdvių nepakitusios nuo senų laikų (pvz., koridoriai), klasės visiškai nusidėvėjusios, kai kurios patalpos neremontuotos ne vieną dešimtmetį

Pagrindine projektu sprendžiama problema yra įvardijamas Dzūkijos mokykloje teikiamų kokybiškų ir prieinamų švietimo, kūrybiškumą skatinančių paslaugų trūkumas dėl nusidėvėjusios infrastruktūros bei įrangos stygiaus.

Tikslinės grupės (Dzūkijos mokyklos mokinių) poreikiai yra susiję su kokybiškų švietimo paslaugų gavimu, šiuolaikinės mokymosi aplinkos ir erdvių, skatinančių kūrybiškumą, kūrimu. Todėl siekiant patenkinti mokinių poreikius ir plėtoti inkliuzinį ugdymą, projekto metu buvo atnaujintos klasės, įkurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios  edukacinės erdvės, įsigyta reikiama įranga (3D spausdintuvas, interaktyvi lenta, garso aparatūra, virtuvinė įranga ir kt.) ir baldai (kėdės, stalai, sėdmaišiai, mini amfiteatras, skirtingų aukščių suolai, knygų lentynos).

Bendras projekto biudžetas 973 491,22 Eur. 

Kategorija : Be kategorijos