Rugpjūčio 23-24 dienomis Alytaus mieste vyko Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“  ekspertų grupės ir tėvų, auginančių neįgaliuosius vaikus,  susitikimai.

Ekspertų grupės susitikimo metu buvo akcentuota institucijų, teikiančių pagalbą tiek vaikams, tiek šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, bendradarbiavimo svarba bei tose įstaigose dirbančių specialistų kompetencijos. Išnagrinėtos galimybės platesniam instituciniam bendradarbiavimui, kad parama žmonėms su negalia ir jų šeimoms būtų efektyvesnė, aptarti vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties sistemos modelio rengimo aspektai.

Tėvų susitikimo metu dalyvavo 10 tėvų iš Gižycko ir 10 tėvų iš Alytaus miestų. Pirmą dieną tėvai buvo supažindinti su vaikų ir jaunimo socialinės įtraukties sistemos modelio rengimu ir sukurtais specialiai tėvams, auginantiems neįgaliuosius vaikus, informaciniais gidais. Šiuose giduose patalpinta visa informacija tėvams, kur kreiptis auginant neįgalų vaiką.  Bendrame tėvų susitikime buvo diskutuota šiomis aktualiomis temomis: iš kur tėvai gavo informacijos (sužinoję apie vaiko negalią), kurios institucijos gali jiems padėti, su kokiomis kliūtimis susidūrė  ieškodami pagalbos vaikui ir sau – ką turėtų pakeisti institucijos, remdamos vaiką ir jo šeimą. Savo veiklą pristatė Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ atstovė Klementina Gruzdienė. Tėvai su šios asociacijos veikla  susipažino lankydamiesi joje ir pamatė iš arti, kur laiką leidžia vaikai turintys autizmo sutrikimą. Tai ir ABBA terapija, logopedo, psichologo užsiėmimai, stovyklos ir t.t.

Susitikimų metu dalyviai lankėsi Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur teikiam pagalba vaikui ir šeimai. Be psichologinės ir terapinės pagalbos, tarnyboje vyksta sensorinės terapijos užsiėmimai, kurie padeda stimuliuoti žmogaus pojūčius. Čia siekiama sukelti pozityvius pojūčius, motyvuoti mokytis, padėti atsipalaiduoti ir nusiraminti. Delegacija lankėsi VŠĮ Alytaus socialinių paslaugų centre, kur žmonės su negalia, prižiūrimi socialinių darbuotojų mokosi savarankiškai gyventi, suteikiama socialinė paslauga neįgaliojo asmens namuose (asmeninis asistentas),  taip pat VOSKD Alytaus „Guboja“, kur buvo supažindinti su neįgaliųjų vaikų ir jaunimo užimtumu po pamokų. Ekspertai ir tėvai apsilankė Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje, kur ugdomi neįgalieji vaikučiai nuo 1iki 14 metų. Susipažino su jiems teikiama pagalba ikimokykliniame ir mokykliniame ugdyme.

Projekto veiklos vyksta labai sudėtingu pandeminiu laikotarpiu, tačiau projekto dalyviai iš Gižycko ir Alytaus miestų nepabijojo susitikti ir įgyvendinti numatytų projekto veiklų.

 

Kategorija : Be kategorijos