Pastaruoju metu yra įprasta, kad artėjant Vėlinių ir Visų šventųjų paminėjimo laikotarpiui  mokyklose vyksta Helovino renginiai-  laksto šiurpios pabaisos, puošiamos mokyklos erdvės kaukolėmis ir moliūgais. Taip būdavo ir Alytaus Dzūkijos mokykloje, nes ši iš svetur atkeliavusi tradicija vaikams priimtina, galima pasilinksminti, nustebinti vieni kitus. Šiemet nusprendėme mokinius grąžinti prie savo tautos tradicijų ir papročių.

Į aktų salę susirinkę mokiniai turėjo galimybę išgirsti pasakojimus apie senuosius lietuvių papročius deginti kapinėse ne žvakes, o laužus, dalintis maistu su vargšais. Sužinojo, kad mirusiųjų vėlės, anot mūsų protėvių, apsigyvendavo medžiuose, įsikūnydavo į paukščius. Penktokai atkūrė šiurpių pasakojimų vakarą. Tokie vakarai būdavo populiarūs artėjant Vėlinėms. Lietuvių kalbos mokytojos Vilmos mokomų 5 b klasės mokinių papasakotos šiurpės privertė aikčioti iš netikėtumo net salėje sėdinčius. Tikybos mokytojos Gintarės parengti mokiniai papasakojo apie krikščioniškąsias tradicijas, apie šventuosius, kurių diena minima lapkričio pirmą.

Mokiniams labiausiai patiko antroji renginio dalis- scenoje pasirodė trys dažniausiai sakmėse minimos su mirtimi susijusios mitinės būtybės – Giltinė, Cholera ir Magyla. Jos demonstravo savo galias, pasakojo, ką labiausiai patinka veikti, mėgavosi savo gebėjimais. Lietuvių kalbos mokytojos Renatos mokomi 5 c ir 5 d klasių mokiniai suvaidino ir sakmes, kurių pagrindiniai veikėjai- minėtos mitinės būtybės. Pabaigoje renginio – žinių patikrinimas. Kahoot programėle sukurta viktorina leido pamatyti, kad lietuvių mitologija, papročiai ir tradicijos sudomino mokinius, jie buvo aktyvūs klausytojai ir į klausimus atsakinėjo teisingai.

Jei kam pritrūko informacijos, vyko bibliotekininkių parengta paroda knygelių, kuriose galima rasti daugiau informacijos apie Vėlinių papročius, tradicijas, pasiskaityti sakmių, pasakų apie lietuvių mirties mitines būtybes.

Buvo įdomi pati renginio idėja – šeštokai pristato penktokams mitines būtybes, lietuvių kalbos mokytoja Danutė su savo mokine aštuntoke pasakoja apie papročius, tradicijas jaunesnių klasių mokiniam. Septintokai kuria viktoriną. Taip tarsi parodom penktokams, kiek daug galime kasmet sužinoti naujų dalykų, kaip tobulėjame ir augame.