Pasibaigus pirmajam pusmečiui diplomais už gerą elgesį, puikius mokymosi rezultatus, padarytą pažangą bei aktyvią veiklą apdovanotas nemažas būrys mokinių iš visų koncentrų – specialiųjų klasių, pradinio ugdymo, 5-6 bei 7-8 klasių.

Kategorija : Be kategorijos