Penktadienį Dzūkijos mokyklos aktų salėje buvo atidaryta dailės mokytojo Andriaus Grigaliūno tapybos darbų paroda. Tai buvo puiki proga mokytojams susipažinti su nauju kolega, o mokiniams su nauju mokytoju, nes jis mūsų mokykloje dirba nuo sausio 1 dienos.

Paroda pristato apie 15 naujausių kūrinių, sukurtų per pastaruosius metus. Paveiksluose dominuoja dvi pagrindinės temos- gamta ir daiktai. Gamta mokytoją domina kaip gyva būtybė, jos grožis, jos žaismas, spalvos, nesistengiama įdėti jokių papildomų prasmių. O daiktai mokytojo paveiksluose taip pat tik daiktai, ir nieko daugiau – paveikslo antra pusė, durys, švarkas. Jie gražūs savo paprastumu ir buitiškumu.

Į parodos atidarymą atėjo kolegos, mokyklos administracija, mokiniai. Parodą pasveikiną mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė. Ji palinkėjo mokytojui Andriui kūrybinės sėkmės, pasidžiaugė, kad kūrybingas žmogus įsiliejo į Dzūkijos mokyklos bendruomenę. Mokytojas pirmiausia pristatė savo kūrybą, papasakojo apie temas, kurios jį domina, apie išbandytas technikas. Daile, tapymu jis susidomėjo dar besimokydamas Alytaus Likiškėlių mokykloje, lankė Dailės mokyklą, bet niekada nemanė, kad studijuos dailę. Kai baigė mokyklą, vis tik įstojo į Vilniaus Pedagoginį universitetą- tapo ir mokytoju, ir dailininku.

Parodoje mokiniai uždavė mokytojui klausimų apie mėgstamas spalvas, apie konkrečius paveikslus, apie tai, ar jis visada žino, ką tapys, sėsdamas prie drobės. Mokytojo atsakymai tikrai atskleidė, kad jis meniškos sielos žmogus. Pasibaigus oficialiajai parodos daliai, kolegos ir mokiniai apžiūrėjo eksponuojamus darbus, o mokytojas Andrius grojo gitara.

Taigi mokytojo darbų paroda sutelkė mokyklos kolektyvą, skatina kūrybiškumą, ugdo mokinius kaip savarankiškus ir kritiškus žiūrovus.

Kategorija : Be kategorijos