Atnaujintos ugdymo programos, startuosiančios nuo kitų mokslo metų, pastaruoju metu daugeliui mokytojų yra nemažas iššūkis. Susirūpinę, laukiantys žinių, ieškantys idėjų, besidomintys naujovėmis fizinio ugdymo mokytojai ir pradinių klasių mokytojai šių metų kovo 29 dieną rinkosi į Alytaus Panemunės progimnazijos sporto salę. Čia vyko seminaras „Atnaujintas fizinio ugdymo turinys: praktiniai aspektai“. Vienas pagrindinių atnaujintos fizinio ugdymo programos siekių – kad mokykloje mokiniai per džiaugsmingas patirtis plėtotų savo fizinio aktyvumo motyvaciją ir taip ugdytųsi palankius sveikatai aktyvumo įpročius (Fizinio ugdymo bendroji programa, 2022). Seminaro organizatorės Alytaus Panemunės progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Dovilė Narkunienė ir Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Erika Rusonienė rengdamos seminarų programas, pastebi, kad fizinio ugdymo, kaip mokomojo dalyko, svarba mokyklose yra labai pastebima.

Seminare didžiausias dėmesys buvo skirtas aktualiausioms temoms. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja Jolanta Tartenienė ir Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytojas Tadas Stankevičius pasidalijo praktinėmis žiniomis apie išmaniųjų įrenginių panaudojimą lavinant fizines ypatybes. „Žalia, balta, mėlyna“ – tai atnaujintų programų turinio dalis, kurią pristatė ir praktiškai išbandė seminaro dalyviai, vedami Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytojo metodininko Virginijaus Šiušės. Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Rauličkienė supažindino su Olimpinio švietimo mokyklos – OVUP programa. Linksmos, skatinančios bendradarbiavimą, draugystę užduotys leido ne tik atsipalaiduoti ir pajusti judėjimo džiaugsmą, bet ir pamąstyti, pasvarstyti, priimti sprendimus. Įtraukusis fizinis ugdymas – itin aktuali šiandienos tema švietimo įstaigose. Ne mažiau svarbi ir fizinio ugdymo pamokose. Alytaus Dzūkijos mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų fizinio ugdymo mokytoja Ingrida Mažeikienė supažindino ir praktiškai pateikė pamokų planavimo detales ir nurodė kryptis planuojant minėtas pamokas. Nuo artėjančių kitų mokslo metų į fizinio ugdymo pamokų programas sugrįžta Etnosportas. Alytaus Panemunės progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Dovilė Narkunienė ir Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Erika Rusonienė seminaro dalyvius įtraukė į praktines veiklas su įvairiomis etnopriemonėmis.

Sėkminga lektorių patirtis, gerėjanti fizinio ugdymo pamokų kokybė, stiprėjanti motyvacija ir pozityvus seminaro dalyvių grįžtamasis ryšys skatina ir toliau bendradarbiauti, dalytis idėjomis. Netradicinės erdvės, netradicinis inventorius padeda įveikti įvairius ugdymo iššūkius, pasiruošti atnaujinti ugdymo programas bei organizuoti šiuolaikiškas ir įdomias fizinio ugdymo pamokas.

Erika Rusonienė, Alytaus Dzūkijos mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Kategorija : Be kategorijos