Prieš 10 metų Alytaus miesto teatre Romo Kalantos brolis Antanas Kalanta įteikė medalį ir premiją Alytaus Dzūkijos mokyklos kudirkaičių organizacijai ir jo vadovui Eugenijui Guntulioniui už spektaklį   „Kalantos vaikai”.  

Šis spektaklis – tai prisiminimas apie laisvės šauklį R. Kalantą, kuris įkvėpė spektaklio režisierių, scenografą E. Guntulionį pastatyti šį spektaklį su mokiniais ir mokytojais bei taip įprasminti R. Kalantos atminimą. 

Parodoje, skirtoje šiam jubiliejui atminti, kiekvienas eksponatas turi ne tik meninę, bet ir emocinę vertę: čia pamatysite originalią tuometinę afišą, medalį, nuotraukas, padėką, scenarijaus rankraštį.   

Kadangi mokykloje lapkritis – Pilietiškumo mėnuo, tai puiki proga susitelkti, pažvelgti į praeitį su dėkingumu ir garbe, prisiminti mokytojo ir mokinių ryžtą, norą ir pastangas įtraukti žiūrovus į sudėtingas 1972 m.  istorines aplinkybes. 

                                                                                                                                       Mokyklos muziejininkai

Kategorija : Be kategorijos