Dzūkijos mokyklos daina

 Žodžiai Dalios Jenčiuvienės 

   Muzika Jono Pavilonio

Kur gatvės bėga nesustoja –

Tvirtovės, Žiburio, Naujoji –

Kur liepos, gluosniai ir klevai

Siūbuoja, ošdami lengvai.

 

Čia mūsų mokykla senoji

Vardu garbingu – Dzūkija,

Kalbom visokiom uždainuoja

Linksmoji mūsų brolija!

 

Čia mūsų pirmosios svajonės,

Čia mūsų pirmos abejonės

Mus veda žvaigždžių spinduliais

Ir žemės klystančiais keliais.

 

Čia mūsų mokykla senoji

Vardu garbingu – Dzūkija,

Gerais darbais tesididžiuoja,

Gera šlovė telydi ją.

 

Palaimink, Dieve, mūsų būtį,

Neleisk suklysti ar sustot,

Ateitimi mes turim būti

Naujosios mūsų Lietuvos.