MOKYKLOS VIZIJA

Mokykla – kurioje gera mokytis ir augti.

Besimokančiųjų bendruomenė, siekianti kiekvieno mokinio pažangos rūpestingoje ir saugioje aplinkoje, moderni bei tęsianti  humanitarines tradicijas.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, ugdyti  kiekvieno vaiko vertybines nuostatas, rengti mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi bei gyvenimui.

Užtikrinti visapusišką aktyvios, sąmoningos, atsakingos asmenybės ugdymą.

VERTYBĖS

  • Abipusė pagarba, tolerancija, orumas. Bendravimo stilius ir mandagumo lygis – puikūs šios pagarbos rodikliai.
  • Laisvas nuomonės išsakymasKito nuomonės išklausymas. Demokratijos principų diegimas.
  • Atsakingas pareigų vykdymas ir įsipareigojimai bendruomenei.  Vertinimo ir įsivertinimo supratimas kaip asmeninio ir profesinio tobulėjimo pagrindo, kaitos šaltinio.
  • Palaikoma ir skatinama kiekvieno bendruomenės nario iniciatyva.
  • Dzūkų etninės kultūros puoselėjimas. Tai asmeninės tautinės, pilietinės, europinės savimonės ugdymo pamatas. Kiekvienas žmogus – ne tik gimtosios kultūros puoselėtojas, bet ir kūrėjas, atsakingas už tautos kultūros likimą.
  • Saugi, jauki ir sveika mokyklos aplinka. Ja rūpinasi visa bendruomenė.
  • Bendradarbiavimas. Darbuotojai, mokiniai, tėvai yra partneriai, siekiantys bendrų tikslų.