Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką

Dzūkija. Gimtasis mano kraštas. Meilė jam. Meilė gimtinės istorijai, kultūriniam paveldui, meilė dzūkiškam žodžiui. Šias idėjas puoselėdami  Dzūkijos mokyklos mokiniai, dalyvaujantys projekte ,,Čia – Dzūkija. Čia – mano kraštas‘‘, kurį  iš dalies finansuoja Alytaus miesto savivaldybė  š. m. spalio 1d. vyko į Dzūkijos nacionalinį parką.

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje-praktinėje konferencijoje „Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje“

2020 m. rugsėjo 25 d. Alytaus Dzūkijos mokykla nuotoliniu būdu organizuoja Erasmus+ projekto „Šilto smėlio metodikos taikymas, specialiųjų poreikių mokinių fizinei ir emocinei būsenai gerinti“ tarptautinę konferenciją „Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje“. Jos tikslas – pasidalinti šilto smėlio metodikos taikymo patirtimi, siekiant gerinti specialiųjų poreikių mokinių fizinę ir emocinę būseną bei teikiant kryptingą pagalbą vaiko sėkmei. Kviečiame dalyvauti mokytojus, švietimo…

Laimėtas Erasmus+ projektas „Pozityvaus mokymosi strategijos pagal Martiną Seligmaną. Laimingos mokyklos link“ 

Pavasarį į Dzūkijos mokyklą atskriejo geros žinios iš Švietimo mainų paramos fondo  agentūros – mokykla gavo finansavimą įgyvendinti Erasmus+ projektą „Pozityvaus mokymosi strategijos pagal Martiną Seligmaną. Laimingos mokyklos link“. Projekto tikslas – parengti Laimingos klasės modelį, kuriuo siekiama mokyti, stiprinti, akcentuoti ir daryti įtaką pozityviems pokyčiams visose su juo susijusiose aplinkose bei skatinti ugdymo proceso dalyvių (mokinio, jo tėvų, bendraklasių, mokytojų, specialistų ir kt.) asmeninį…

Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. Siekiant šių tikslų, pedagogams reikalingos…

Skaitymo strategijų ugdymo projektas

                Mokykloje pradėtas įgyvendinti „Erasmus +“ projektas „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ Nr. 2019-1-PL01-KA201-065421. Iš viso į projektinę veiklą įsitrauks devynios mokyklos iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. 2019 metais lapkričio mėnesį, pasirašius sutartį, bendradarbiavimas, mokymai ir patirties sklaida vyks iki 2021 metų.                Svarbiausi projekto tikslai – susipažinti su mokyklos ir miesto bibliotekomis, jų vaidmeniu ugdant skaitymo kultūrą, organizuoti veiklas, pritraukiančias skaitytoją į bibliotekas, kūrybiškai naudotis…

Viešnagė Čekijoje

Antrus metus mokykloje vykdomas Erasmus+ projektas ,,Aktyviai mokomės rusų kalbos“. Šalys partnerės: Lenkija, Čekija, Latvija ir Lietuva. Jau įvyko trečias susitikimas. Birželio mėnesį mes priėmėme svečius, o gruodžio 2-6 dienomis mūsų mokyklos komanda lankėsi Čekijoje, Benešov mieste. Į susitikimą vyko šeši 7-8 klasių mokiniai ir dvi mokytojos. Susitikimo tema – rusų liaudies pasakos. Mokiniai skaitė pasakas, iliustravo jas, kūrė interaktyvius plakatus, mišriose grupėse vaidino pasaką…

Tarptautinė patirtis „Erasmus+” seminare “From Virtual to reality – Moving from eTwinning to Erasmus+ in Schools”

2019 m. lapkričio 28–30 d. Airijoje, Dubline, vyko programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos teminis seminaras, skirtas tarptautinių eTwinning ir Erasmus+ projektų partnerių paieškos, veiklų planavimo, vykdymo, vertinimo tobulinimui. Seminare dalyvavo mokytojai iš įvairių Europos šalių. Lietuvai atstovavo mūsų mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Eugenija Krasauskienė. Mokymus organizavo Airijos tarptautinių projektų vykdymo nacionalinė agentūra Leargas. Organizatoriai žaidybinėmis veiklomis stengėsi suartinti seminaro dalyvius, kūrybiškai paskirtos užduotys leido…