Mokykloje įgyvendintas Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas Nr. LT-PL-5R-375 „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ . Projekto partneriai: Alytaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus Dzūkijos mokykla, Lenkijos Gižycko seniūnijos valdyba. 

Projekto tikslas — sukurti daugiau nuotolinio mokymosi galimybių socialiai pažeidžiamiems mokiniams, sustiprinti mokytojų nuotolinio mokymo kompetencijas, suteikti pagalbą vaikams, jų šeimoms Alytuje ir Gižycke. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami susitikimai tarp Alytaus ir Gižycko institucijų atstovų,  bendri specialistų, mokytojų mokymai, sukurta socialinė-edukacinė metodika vaikų ir jaunimo integracijai, išleistas vadovas tėvams. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021.01.01 – 2022.12.12 metai. Bendras projekto biudžetas — 998674,77 Eur. Alytaus savivaldybės administracijai projektui įgyvendinti skirta 427331,67 Eur, Alytaus Senamiesčio pradinei mokyklai — 25532,56 Eur. Alytaus Dzūkijos mokyklai — 56344,47 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 15 proc. projekto vertės finansuojama iš Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto).

Projekto rezultatai: