Profesinio orientavimo paslaugos mokykloje

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Tėvams ir mokiniams:

Naudinga informacija internete

  • www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai svetainė, čia rasite mokinio knygą su įvairiomis užduotimis; filmus, nuotraukas ir aprašymus apie įvairias profesijas.
  • www.euroguidance.lt –orientavimas karjerai, naudinga informacija apie profesijas, testai, vaizdinės priemonės.
  • www.kurstoti.lt – informacija apie studijų programas, stojimo galimybes, mokymo įstaigas, konsultacijos.
  • www.lamabpo.lt – studijų programos, priėmimas, konkursinio balo skaičiuoklė.

Ugdymo karjerai organizavimas mokykloje

Karjeros paslaugas mokykloje teikia: profesijos patarėja –  Gitana Ivanauskienė

Profesinio orientavimo vieta– 105 kabinetas

Profesijos patarėjos pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Užsiėmimų metu padėti mokiniams ugdytis ir tobulintis karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sudaro galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymosi ir laisvalaikio veiklose).
  2. Rinkti ir sisteminti mokinių darbus, atliktus ugdymo karjerai užsiėmimų metu.
  3. Individualios ir grupinės konsultacijos ugdymo karjeros klausimais (mokiniams, tėvams ir mokytojams).
  4. Karjeros informavimas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuoti karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį arba darbą
  5. Koordinuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
  6. Padėti naudotis informaciniais šaltiniais, specialiais puslapiais internete, susijusiais su mokymosi, karjeros galimybėmis.