Šiuolaikinio ugdymo aspektai reikalauja iš mokytojo kitokio požiūrio į ugdymo aktualumą, naujų metodų paieškų. Gamtamokslinės spintos galimybės, išsamūs patarimai mokytojui, leidžia numatyti gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padeda pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Galima teigti, kad gamtamokslinė spinta skirta pamokos modernizavimui, padeda kūrybiškiau, patraukliau ir kokybiškiau organizuoti ugdymą.

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Gautos priemonės naudojamos 1-4 klasių pasaulio pažinimo pamokose ir kitose ugdomosiose veiklose. „Gamtamokslinę spintą“ sudaro įvairios priemonės: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Naudojantis priemonėmis vyksta tiriamieji darbai. Esminis mokinių tiriamosios veiklos organizavimo tikslas – suteikti galimybę mokiniui pačiam išbandyti mokslinio metodo taikymą ir praplėsti gamtos mokslų žinias. Tokia veikla neabejotinai yra praktinio pobūdžio ir reikalauja mokinio kūrybiškumo bei motyvacijos. Mokinio tiriamosios veiklos principas yra toks pat, kokiu vadovaujasi mokslininkai savo darbe. Todėl tai puiki galimybė išbandyti ir atrasti save kiekvienam įvairių gebėjimų mokiniui.

Mokykloje įrengta atskira patalpa prieinama visiems pradinių klasių mokytojams. Šioje patalpoje mokytojai ne tik randa priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalintis patirtimi.

Pradinukai su dideliu susidomėjimu ne kartą jau lankėsi laboratorijoje, atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais, ,,kraustė‘‘ gamtamokslinę spintą: tyrinėjo bestuburius – vyko pažintis su slieku ir sraigėmis, susipažino su mikroskopu – prietaisu, leidžiančiu pamatyti ląstelę bei atliko kitus tyrimus. Mokiniai jau išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra, matavo kintančia vandens temperatūrą vandeniui verdant ir vėstant , atrado ir tyrinėjo  ledo planetą. Įsimintinos pamokos buvo ir magneto savybių, medžiagų tirpumo tyrimas, skystos medžiagos spalvos atradimas, orientavimasis aplinkoje pagal kompasą, paprasčiausių elektros grandinių tyrimas, vandens būsenos kitimas, tyrinėjo  naudodamiesi padidinimo stiklu. supažino su elektros srovės grandine, jos jungimo būdais, išsiaiškino, kokios medžiagos geri elektros laidininkai, kurios – blogi. Savo atradimais dalijosi su kitų mokyklų mokiniais.

Mokyklai teko rūpestis „Gamtamokslinę spintą“ nuolat atnaujinti, papildyti. Tai nauji iššūkiai ir mokyklai, ir mokytojams. Tačiau mokytojams, įsitraukusiems į tiriamąją veiklą ir patyrusiems, kaip jų mokiniai išgyvena atradimo džiaugsmą, šie sunkumai nedideli.

                                                          Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Amšiejienė

Kategorija : Be kategorijos