Mokykloje vykdomi  projektai:

 

  • Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), (2021-2023 m.);
  • Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) veiklos „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (2022-2023 m.);
  • NŠA Erasmus+ KA2 projektas „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935 (2021-2023 m.).

 

 

 

Mokykloje įgyvendinti projektai:

Sveikatos kabinetų paslaugų kokybės gerinimo projektas