Alytaus Dzūkijos mokyklos komisijos ir darbo grupės

 Vaiko gerovės komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Etikos komisija

Socialinio Emocinio Ugdymo (SEU) komitetas

 Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo tvarkos darbo grupė