Alytaus Dzūkijos mokyklos komisijos ir darbo grupės

 Vaiko gerovės komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Etikos komisija

Socialinio Emocinio Ugdymo (SEU) komitetas