Dėkojame mūsų mokyklos rėmėjams

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią 2023-aisiais metais suteikėte Alytaus Dzūkijos mokyklai, pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos. 

Šiais metais Jūs taip pat galite paremti mokyklą pervesdami 1,2% pajamų mokesčio iki šių metų gegužės 1 d., naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema (EDS). 

Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt 

Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris) – 191055527.

Visi Jūsų skirti mokyklai pinigai bus panaudoti vaikų poreikiams tenkinti. Planuojame surinktas lėšas panaudoti mokinių edukacinėms išvykoms bei mokyklos edukacinių erdvių tobulinimui.

Iš anksto dėkojame už paramą