Dėkojame mūsų mokyklos rėmėjams

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią 2021-aisiais metais suteikėte Alytaus Dzūkijos mokyklai, pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Per 2022 metus už 2021 metus mokyklai buvo pervesta 2731,85 Eur. paramos.

Surinktos lėšos buvo panaudotos, suderinus su paramos paskirstymo komisija, įsigyti įvairioms priemonėms mokyklos jaukioms erdvėms sukurti, mokinių edukacijoms (treniruoklių salės inventoriui, priemonės parodoms organizuoti, kėdžių renovavimui, transporto išlaidoms mokinių edukacijoms ir kt. ). Iš viso panaudota 1496,54 Eur. 2023 metų pradžioje lėšų likutis 2588,44 Eur. Numatoma ateityje surinktas lėšas panaudoti edukacinėms mokinių išvykoms, mokyklos erdvių ir interjero turtinimui, darbuotojų kvalifikaciniams bei edukaciniams renginiams bei kitiems poreikiams.

Šiais metais Jūs taip pat galite paremti mokyklą pervesdami 1,2% pajamų mokesčio iki šių metų gegužės 1 d., naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema (EDS). 

Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt 

Paramos gavėjo identifikacinis kodas(numeris) – 191055527.

Visi Jūsų skirti mokyklai pinigai bus panaudoti vaikų poreikiams tenkinti. Planuojame surinktas lėšas panaudoti mokinių edukacinėms išvykoms bei mokyklos edukacinių erdvių tobulinimui.

Iš anksto dėkojame už paramą