METODINIŲ GRUPIŲ TINKLARAŠČIAI

Specialiųjų ir lavinamųjų klasių tinklaraštis http://specialusisugdymas.blogspot.lt/

Anglų, rusų kalbų tinklaraštis http://enrudzukija.blogspot.lt

Socialinių mokslų tinklaraštis http://socialiniaimokslai.blogspot.lt

Lietuvių kalbos tinklaraštis http://danaragana.blogspot.lt

Matematikos ir informacinių technologijų tinklaraštis http://dzukijosmit.blogspot.lt

Menų tinklaraštis http://musicrima.blogspot.lt

Socialinės, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui tinklaraštis  http://specialistaidzukija.blogspot.lt

Pradinių klasių tinklaraštis http://dzukijospradinukai.jimdo.com

Kūno kultūros tinklaraštis http://dzukijossportas.blogspot.lt

Prancūzų kalbos tinklaraštis http://frdzukija.blogspot.lt

Gamtos mokslų tinklaraštis http://gamtadzukija.blogspot.lt

Dzūkelio tinklaraštis http://alytusdzukeliai.blogspot.lt