NUOTOLINIS MOKYMAS 

Nuo kovo 30 d. ugdymas mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu.

Įsakvmas dėl 1-10 klasių ugdymo organizavimo nuo 2020 m. birželio mėn. 1 dienos iki mokslo metų pabaigos

Alytaus Dzūkijos mokyklos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Atmintinė mokiniams Kaip tu gali padėti sau!“. Daugiau naudingos mežiagos galite rasti NŠA nuotolinio mokymo puslapio skiltyje Rekomendacijos.

LR SAM rekomendacijos mokytojams kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (Covid-19)

LR SAM rekomendacijos tėvams kaip bendrauti su vaikais apie koronavirusą (Covid-19)

LR ŠMSM ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės-pilietinės veiklos 2019-2020 m.m.

Asmens duomenų apsauga vykdant nuotolinį mokymą

Psichologinės rekomendacijos tėvams

https://www.tevulinija.lt/

Psichologinės rekomendacijos mokiniams mokymuisi namuose

Neteisėti veiksmai elektroninėje erdvėje

Kontaktai konsultacijoms:

  • Mokyklos raštinė, tel. nr. 8 (315) 75618; el.p. rastine@dzukijosmokykla.lt
  • Direktorė Vilija Sušinskienė  – vilija.susinskiene@dzukijosmokykla.lt, tel. +370 682 92898
  • Jolanta Savukynienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el.p. jolanta.savukyniene@dzukijosmokykla.lt
  • Silva Balčiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el.p. silva.balciuviene@dzukijosmokykla.lt
  • Aistė Bukelevičienė, psichologė, el.p. aiste.bukeleviciene@dzukijosmokykla.lt
  • Sonata Patapienė, psichologė, el.p. sonata.patapiene@dzukijosmokykla.lt
  • Jolita Valackienė, socialinė pedagogė,  el.p. Jolita Valackienė@dzukijosmokykla.lt
  • Angelė Gudaitytė, socialinė pedagogė, el.p. angele.gudaityte@dzukijosmokykla.lt
  • Juozas Čepulis, skaitmeninių technologijų administratorius, el.p. juozas@dzukijosmokykla.lt
  • Jolanta Makutienė, skaitmeninių technologijų administratorius, el.p. jolanta.makutiene@dzukijosmokykla.lt

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje https://www.smm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso

Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos informacija 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo   13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“  pakeistas    Alytaus Dzūkijos mokyklos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano 9 punktas ( pradinio ugdymo programos  ugdymo plano) ir 5.13 punktas (pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano).

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokiniams pavasario (Velykų) atostogos.