Prieš dvejus metus (2016 m.) atlikta „eTwinning“ stebėsenos apklausa* atskleidė, kad „eTwinning“ programa turi didžiulį poveikį asmeninių mokytojų įgūdžių ir mokymo veiklos tobulinimui bei mokinių mokymosi veiklai:

  • daugiau nei 90 proc. mokytojų teigia, kad „eTwinning“ didžiausią poveikį daro jų gebėjimui ugdyti tarpdalykinius įgūdžius (pavyzdžiui, darbo komandoje, kūrybiškumo, problemų sprendimo ir t.t.)
  • daugiau nei 90 proc. respondentų teigia, kad programa „eTwinning“ duoda teigiamos naudos didindama mokinių motyvaciją ir skatindama juos bendradarbiauti tarpusavyje.
  • beveik 80 proc. respondentų mano, kad programa „eTwinning“ ypač teigiamai veikia visą mokyklą gerindama santykius tarp mokinių bei mokytojų ir puoselėdama europinio pilietiškumo jausmą.

„eTwinning“ veiklos keičia mokyklos kasdienybę

Pozityviais apklausos rezultatais nesistebi Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorė Vilija Sušinskienė, kuri jau nuo programos atsiradimo, 2005 m., savo mokyklos bendruomenę skatina aktyviai įsitraukti į „eTwinning“. „Dalyvavimas „eTwinning“ programoje – tai puiki priemonė mokytojų kompetencijos ugdymui. Galima sakyti, kad dalyvaujantys mokytojai yra žingsniu priekyje, arčiau to, kas reikalinga ir aktualu XXI a. mokiniams, lyginant su programoje nedalyvaujančiais mokytojais“, –  įsitikinusi V. Sušinskienė, programos „eTwinning“ ambasadorė Alytaus regione.

Visą tekstą galima perskaityti adresu: http://www.etwinning.lt/sekmingiems-etwinning-projektams-kelia-kloja-komandiskumas